• ການເງິນ
  • Updated 4 months ago

ທົດລອງ

ນີ້ແມ່ນການທົດລອງ ເທົ່ານັ້ນ

Skills

  • ການເງິນ
  • ຄອມພິວເຕີ
  • ບັນຊີ

Education

From:
2001
To:
2007

ປະລິນຍາຕີ - ດົງໂດກ

Experience

From:
2017 until now
To:

ການເງິນ - ຊອກວຽກ

Photo
ບຸນມີ ຊອກວຽກ