Note: English is available below

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ເວັບໄຊ Sokviek.com

ສະບາຍດີ ແລະ ຂອບໃຈທຸກທ່ານ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊ sokviek.com. ພວກເຮົາມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຮູບແບບໃໝ່ ແລະ ເຄື່ອງມືຫຼາກຫຼາຍ ໃນເວັບໄຊ sokviek.com..ສຳລັບນາຍຈ້າງ ແມ່ນສາມາດບໍລິຫານຈັດການ ການໂພດປະກາດຮັບພະນັກງານດ້ວຍຕົວທ່ານເອງແບບງ່າຍໆ ແລະ ສາມາດ ຕົບແຕ່ງໃນແບບທີ່ທ່ານມັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ ພວກເຮົາກໍ່ຢາກໃຫ້ນາຍຈ້າງ ປະກອບຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຂໍ້ມູນກ່ຽວໜ້າວຽກ, ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ່ສະໝັກ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສຳຄັນກໍ່ແມ່ນ ຂໍ້ມູນຂອງນາຍຈ້າງ. ມາເລີ່ມຮັບພະນັກງານໄດ້ເລີຍ ກົດນີ້ເລີຍ

ຜູ່ຊອກວຽກຫຼືລູກຈ້າງ ແນ່ນອນວ່າ ຈະມັກ ຊີວະປະຫວັດ ແບບອ່ອນລາຍ ຂອງພວກເຮົາແນ່ນອນ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດ ສ້າງຊີວະປະຫວັດ ຂອງຕົນເອງ ໃນແບບຕ່າງໆ. ນອກນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດ ສ້າງຊີວະປະຫວັດ ພາສາລາວ, ອັງກິດ ຫຼື ພາສາອື່ນໆ ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າ່ຈຳເປັນ ຕໍ່ການສະໝັກງານ. ເມື່ອມີ ຊີວະປະຫວັດ ທາງອ່ອນລາຍ ກັບ sokviek.com ແລ້ວ, ການສະໝັກວຽກຕ່າງໆ ແມ່ນພຽງແຕ່ກົດ ສະໝັກ ກັບວຽກຕ່າງໆ ທີ່ປະກາດ ໃນ sokviek.com ນາຍຈ້າງກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການສະໝັກວຽກຂອງທ່ານ ທັນທີ. ມາເລີ່ມສ້າງ ຊີວະປະຫວັດຂອງທ່ານໄດ້ເລີຍ ກົດນີ້ເລີຍ!

ຍັງບໍ່ທັນໝົດ! ທ່ານສາມາດປະກອບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທາງສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍໆເດີ..

ຂໍໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ກັບການຊອກວຽກ ແລະ ຫາພະນັກງານ.

ທີມງານ ຊອກວຽກ

Welcome to Sokviek.com

Sabaidee and thank you for visiting sokviek.com website. We are exciting to present you with new design and more tool in sokviek.com.

Employer could manage your job post freely and do it your style. However, we still encourage to provide full information of job description, benefit and particularly Employer’s information.  Let’s start posting your vacancy CLICK HERE

Job Seeker/ Employee will love your online resume/cv where you could create many version of your resume. More over, if you would like to do many languages you can do so. Let say you can create English version CV or Lao version CV. With sokviek.com Online Resume, job seeker just post one click on Apply bottom of each job post, then your CV will arrive to employer immediately. Let’s create your Resume/CV NOW CLICK HERENot but not least, you can simply do it on your smartphone….Enjoy…Sokviek Team

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.