ມື້ນີ້ ທີມງານຊອກວຽກ ຈະນຳເອົາຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ ແຮງງານ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານໄດ້ຟັງ ໂດຍຈະເອົາໝວດ ທີ 4 ການບໍລິການຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ ມາດຕາ 38, 39 ແລະ 40 ຂອງກົດໝາຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

 

 

ກົດອ່ານສະບັບເຕັມກົດໝາຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013

ກົດໝາຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.