ປະກາດວຽກທັນໃຈ 2 ກຸມພາ 2018 ມີວຽກຫຼາຍກວ່າ 300 ຕໍາແໜ່ງງານ ອ່່ານດ່ວນ
0
 

ປະກາດວຽກທັນໃຈ 2 ກຸມພາ 2018 ມີວຽກຫຼາຍກວ່າ 300 ຕໍາແໜ່ງງານ ອ່່ານດ່ວນ

ອ່ານໃຫ້ລະອຽດ ແລະສະໝັກໂດຍກົງເດີ. ຢ່າຊ້າ ດຽວບໍ່ທັນຄົນອື່ນ.

 

 

 

Leave a Reply