ດ່ວນ! ຮັບນັກຮຽນ ເພື່ອອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ “ນັກພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຍືນຍົງ”
0
 

ຂ່າວດີ!!!!! ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: “ນັກພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຍືນຍົງ” ທ່ານສາມາດ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ ແລະ ດາວໂຫລດເອົາແບບຟອມສະໝັກຕາມເອກກະສານຄັດແນບນີ້.

Good News! PADETC is announcing for interest to join training on “Sustainable Community Development” For more information and to download application form, please refer to enclosed documents.

 

Leave a Reply