ຮັບສະໝັກ ລັດຖະກອນ

ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ມີຄວາມຕ້ອງການ ຮັບຜູ່ທີ່ຈະໝັກເຂົ້າເປັນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປີ 2018 ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາ ທີ່ຮຽນຈົບຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນວິຊາທີ່ຕ້ອງການດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ລະດັບການສຶກສາ

  1. ວິຊາວິທະຍາສາດການເມືອງ (ຄູການເມືອງ) – ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ
  2. ວິຊາສືສານມວນຊົນ  – ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ
  3. ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ  – ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ
  4. ວິຊາໄອທີ (ເພດຊາຍ) – ຊັ້ນສູງ ຂຶ້ນໄປ

ທຸກວິຊາທີ່ຮຽນຈົບຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ຫຼື ໄດ້ພາສາຫວຽດນາມ ແລະ ພາສາອັງກິດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ທ່ານສາມາດພົວພັນຮັບເອົາແບບຟອມສະໝັກ ດ້ວຍຕົນເອງໃນໂມງລັດຖະການ ທີ່ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ (ຊັ້ນ 5) ພະແນກພະນັກງານ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ຫຼັກ 6. ເວລາສະໝັກ ໃຫ້ຖືປະກາດນີ້ໄປພ້ອມ.

ເປີດແຈກຟອມ ແຕ່ວັນທີ 5-9 ກຸມພາ 2018 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ.

ໂທ: 021 452588

ໝາຍເຫດ:  ສອບເສັງ ວັນທີ 5 ມີນາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄອສພ, ເວລາ 8:00

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.