ສະບາຍດີ! ບໍລິການ ປະກາດວຽກ ທັນໃຈ ປະຈຳວັນທີ 6 ກຸມພາ 2018

ບໍລິການນີ້ ແມ່ນປະກາດວຽກ ທີ່ຕ້ອງການພະນັກງານດ່ວນ! ສະນັ້ນ, ທ່ານໃດທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກ ໃດ້ ຂໍໃຫ້ໂທຫານາຍຈ້າງໂດຍກົງດ່ວນ. ຂໍໃຫ້ທ່ານໂຊກດີ ມີວຽກເຮັດເດີ. ໝາຍເຫດ: ບໍ່ຖ້າຝາກເບີໄວ້. ສຳລັບທ່ານໃດ ຕ້ອງການຝາກ ຊີວະປະຫວັດ ສະໝັກວຽກ ສາມາດ ເຂົ້າໄປທີ່ https://sokviek.com/add-resume/

ສ່ວນນາຍຈ້າງທີ່ຕ້ອງການລົງວຽກໂດຍກົງ ໃນຕໍາແໜ່ງສຳຄັນອື່ນສາມາດເຂົ້າໄປໂພດໂດຍກົງທີ່: https://sokviek.com/post-a-job/

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ. ມີຄຳຖາມໂທຖາມຕາມເບີໃນແຕ່ລະປະກາດ

 

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ. ມີຄຳຖາມໂທຖາມຕາມເບີໃນແຕ່ລະປະກາດ

 

 

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ. ມີຄຳຖາມໂທຖາມຕາມເບີໃນແຕ່ລະປະກາດ

 

ປະກາດວັນທີ 5 ກຸມພາ 2018

 

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ. ມີຄຳຖາມໂທຖາມຕາມເບີໃນແຕ່ລະປະກາດ

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ. ມີຄຳຖາມໂທຖາມຕາມເບີໃນແຕ່ລະປະກາດ

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ. ມີຄຳຖາມໂທຖາມຕາມເບີໃນແຕ່ລະປະກາດ

 

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ. ມີຄຳຖາມໂທຖາມຕາມເບີໃນແຕ່ລະປະກາດ

 

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ. ມີຄຳຖາມໂທຖາມຕາມເບີໃນແຕ່ລະປະກາດ

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ. ມີຄຳຖາມໂທຖາມຕາມເບີໃນແຕ່ລະປະກາດ

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.