ປະກາດດ່ວນ! ວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ ປະກາດທຶນຮຽນຟຣີ ດ້ານວິຊາຊີບ ເຊິ່ງເປັນການອົບຮົມເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ. ປະກອບມີສາຂາຮຽນດັ່ງນີ້.

  1. ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຈຳນວນ 25 ຄົນ
  2. ການໂຮງແຮມ ຈຳນວນ 25 ຄົນ
  3. ຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າ ຈຳນວນ 40 ຄົນ ແລະ
  4. ສ້ອມແປງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າອາຄານ ຈຳນວນ 40 ຄົນ

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ: ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸ 15-35 ປີ, ຈົບປະຖົມຂຶ້ນໄປ. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງສົມບູນ,

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບມີ: ໃບສະໝັກ ຈາກທາງໂຮງຮຽນ, ກອບປີໃບຈົບຊັ້ນຮຽນ (ປະຖົມຂຶ້ນໄປ), ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ, ຮູບຖ່າຍ 3×4 ຈຳນວນ 6 ໃບ

ເພີ່ມເຕີມໂທ: 0209744742, 02054099085

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດົງປາແຫຼບ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2018

 

 

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.