ກະລຸນາອ່ານໃຫ້ລະອຽດເດີ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ໝາຍເຫດ: ຊອກວຽກ ທັນໃຈ ແມ່ນເປັນກະດານຝາກຮັບພະນັກງານ ແບບສັ້ນກະທັດຫັ້ນ. ບາງວຽກ ອາດມີຂໍ້ມູນບໍ່ຄົບຖ້ວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ໂທຕາມເບີ ຫຼື ຕິດຕໍ່ເຟສບຸກ ໃນປະກາດນັ້ນໆ. ຜູ່ຕ້ອງການສະໝັກຕ້ອງສະໝັກເອງດ່ວນ!


 

———

ຕ້ອງການຄູສອນພາສາອັງກິດ (ພາກແລງ)

ສູນພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ສີນະພາ ຕ້ອງການຮັບຄູສອນພາສາອັງກິດ (ຄົນລາວ) ເພື່ອບັນຈຸໃນຕຳແໜ່ງຄູສອນພາສາອັງກິດຢູ່ໃນສູນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຄູສອນພາສາອັງກິດ 3 ຄົນ. ຜູ້ໃດສົນໃຈໃຫ້ຕິດຕໍ່ ອາຈານ ຫຸມລັກ ມິ່ງບຸບຜາ (020 55222761, WhatsApp), ອາຈານ ສີສຸພັນ ສີວັນທອງ (020 22229243, 99883025) ຫລື ສົ່ງອີເມວຫາ houmlack@yahoo.com; ສູນພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີບຸນເຮືອງທົ່ງ, ກົງກັນຂ້າມໂຮງງານໂບ້ນຳ້ກ້ອນ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເວລາສອນ 18:00-19:30 ໂມງ,ພາກແລງ, ວັນຈັນ-ວັນສຸກ.

ເງື່ອນໄຂສຳລັບຜູ້ສະໝັກ:

1. ຕ້ອງເຄີຍຜ່ານ ຫລື ຮຽນພາສາອັງກິດມາກ່ອນ;

2. ຕ້ອງພັກອາໄສຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,

3. ເອກະສານສະໝັກມີ

1). ໃບປະກາດ-ໃບຄະແນນ,

2). CV,

3). ຂຽນ Essay 1 ໜ້າເຈ້ຍເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢາກເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດ,

 4). ຜູ້ສະຫມັກຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອນທົດລອງກ່ອນ

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018

———

 

 

ສະບາຍດີວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 14/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.