ກະລຸນາອ່ານໃຫ້ລະອຽດເດີ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ໝາຍເຫດ: ຊອກວຽກ ທັນໃຈ ແມ່ນເປັນກະດານຝາກຮັບພະນັກງານ ແບບສັ້ນກະທັດຫັ້ນ. ບາງວຽກ ອາດມີຂໍ້ມູນບໍ່ຄົບຖ້ວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ໂທຕາມເບີ ຫຼື ຕິດຕໍ່ເຟສບຸກ ໃນປະກາດນັ້ນໆ. ຜູ່ຕ້ອງການສະໝັກຕ້ອງສະໝັກເອງດ່ວນ!

—-

ຂໍອະນຸຍາດແອັດມິນ
* ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ

1. ນາຍຊ່າງກໍ່ສ້າງ 1 ຕຳແໜ່ງ ( ລາຍວັນ)
2. ຊ່າງເສື່ອມ 1 ຕຳແໜ່ງ ( ລາຍວັນ)
3. ກຳມະກອນ 3 ຕຳແໜ່ງ ( ລາຍວັນ)

4. ຄົນສວນ 2 ຕຳແໜ່ງ
5. ເສີບປະຈຳຊາຍ 2 ຕຳແໜ່ງ
6. ຮັບຕ້ອນຈຳ 2 ຕຳແໜ່ງ ( ຍິງ)

ສະຖານທີ່ແມ່ນ ນາເດຍຟາມ ບ້ານ ນາຄູນນ້ອຍ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 020 5509 6928
030 9274 527
020 55916111
( ນ.ສຸດໃຈ & ນ. ຫນູອິດ)

——-

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

—-

ສະບາຍດີ ທາງຮ້ານ Hokkaido Cheese Toast ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ 
ເປັນຮ້ານຂະຫນົມປັງຊີສ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຊີສ ແຟນຟາຍຊີສ

ວຽກງ່າຍໆບໍ່ຫນັກຫນາຫຍັງ
ເງີນເດືອນເລີ້ມຕົ້ນຝຶກງານ800.000ກີບ ຫລັງຈາກຜ່ານງານ2ເດືອນຂື້ນໃຫ້ 1.100.000ກີບ, ແລະເງີນຂະຫຍັນ100.000ກີບ (ເງີນພາດທາມແມ່ນໄລ່ເປັນຊົ່ວໂມງ ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້)

ພະນັກງານປຸງແຕ່ງ+ແຄັດເຊຍ 
ຮ້ານເຮົາຈະເປີດສາຂາ ໃຫມ່ ຢູ່ ປຳ້ນຳ້ ປຕທ ນາໄຊ ແລະ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້
ໂມງເຂົ້າຢູ່ ສາຂາ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້ ແມ່ນ ມີ 2 ກະ
ກະເຊົ້າ 9:30-18:00 ກະແລງ 12:30-21:00 


ພາດທາມ ແມ່ນ 12:00-16:00 (ອາດມີປ່ຽນເວລາມາຕອນເຊົ້າ9:30-14:00 ທິດ1ເທື່ອ1)
ວຽກບໍ່ຍາກ ທາງຮ້ານຈະສອນໃຫ້
ໂມງເຂົ້າຢູ່ ສາຂາ ປຕທ ນາໄຊ 


ກະເຊົ້າ 8:30-5:00 ກະແລງ 12:30-21:00
ພາດທາມ ແມ່ນ 17:00-21:00
ຫມົດເຂດຮັບສະຫມັກ 22/2/2018
ສົນໃຈສອບຖາມລາຍລະອຽດ ໂທ ຫລື ວອດແອ໋ບ – 02098666591

———

ປະກາດ ຮັບສະຫມັກພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງໃນພື້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄຸນສົມບັດ

1: 18ປີຂື້ນ
2: ມີພາຫະນະເປັນຂອງຕົວເອງ ລົດຈັກ
3: ມີຄວາມຊຳນານເສັ້ນທາງເປັນຢ່າງດີ
4: ມີຄວາມດຸຫມັ່ນ ຫ້າວຫັນ
ສົນໃຈຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ເດີ 02056785958 ຕິດຕໍ່ມາເດີ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານກະສິກຳ ແລະ ລ້ຽງສັດ
ສະຖານທີ່: ບ້ານອ່າງນ້ອຍ ເມືອງ ສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ເງື່ອນໄຂ: ມີຄວາມຕັ້ງໃຈດຸໝັ່ນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂດນອກ, ມີຄວາມຕ້ອງການຜູ້ທີ່ມີພື້ນຖານປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເປັນລູກຊາວໄຮນາ ແລະ ສົນໃຈໃນການລ້ຽງແບ້, ມັກຄວາມກ້າວໜ້າ, ມັກການຮຽນຮູ້ເອົາສິ່ງໃຫມ່ໆ,

ໜ້າວຽກ: ຕັດຫຍ້າເນເປຍ, ບົດຫຍ້າ, ບຳລຸງຮັກສາສວນຫຍ້າ, ປູກ ແລະ ຮັກສາໄມ້ກິນຫມາກ ແລະ ພືດລົ້ມລຸກ, ໃຫ້ອາຫານສັດ, ສ້ອມແປງຄອກສັດ, ວຽກຕ່າງໆໃນຟາມ, ລາຍງານ ແລະ ອື່ນໆ
ຄວາມສາມາດ: ຂັບລົດໄຖນາເດີນຕາມ, ຂັບລົດໄຖໃຫຍ່, ຂັບລົດຈັກ, ສາມາດເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີຜູ້ຄຸ່


ເພື່ອເຮັດກະສິກຳແບບຄອບຄົວ, ມີເຮືອນໃຫ້ພັກສຳລັບຄອບຄົວຢູ່ໃນຟາມ, ມີໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳດື່ມ, ນ້ຳສະອາດໃຊ້. ລົດຈັກໃຊ້ໃນຟາມ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຕະຫຼາດຢູ່ໃກ້. ເງິ່ນເດືອນເລີມຕົ້ນ 1,200,000 ກີບ ແລະ ຈະພິຈະລະນາຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ. ຖ້າເຮັດວຽກໄດ້ດີຈະຂື້ນເງິນໃຫ້ ແລະ ໂບນັດ ລູກເມຍມາຢູ່ນຳໄດ້.

ຜູ້ເປັນເມຍຈະຈ່າງງານລາຍວັນໃນຍາມຕ້ອງການແຮງງານເສີມ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ຊິນເຕີ້ +85620 5985 1627 Sinterjoy@gmail.com

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

——-

ຮັບພະນັກງານຂາຍ (ບໍລິສັດອະສັງຫາລິມາສັບ)
ເງີນເດືອນ​ເລີ້ມຕົ້ນ:1.000.000ກີບ
ຄ່າໂທລະສັບ:100.000
ຄ່ານໍ້າມັນລົດ:100.000
+ມີເງີນເປີເຊັນຈາກການຂາຍ

ມີພາຫະນະເປັນຂອງຕົວເອງ.​
ມີໂທລະສັບສະມາດໂຟນ
ມີຄວາມກະຕືລື້ລົ້ນແລະມະນຸດສຳພັນດີ
ຖ້າມີປະສົບການທາງການຂາຍແລະສາມາດເວົ້າພາສາອັງກີດໄດ້ຈະພີຈາລະນາເປັນພີເສດ
ເຮັດວຽກອາທີດລະ6ວັນ.ເຂົ້າ9ໂມງເລີກ18:00

*ເອກະສານ
1.ສຳມະໂນຄົວຫລືບັດປະຈໍາຕົວ
2.ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3.ປະຫວັດການສືກສາ(ຖ້າມີ)
4.ຮູບ 3*4 – 1ໃບ

ສະຖານທີ່ສະຫມັກ
ວັດໄຕນ້ອຍທ່າ ກົງກັນຂ້າມກັບຮ້ານເຝີບ້ານພີມ
ເວລາຮັບສະຫມັກ ຈັນ-ສຸກ ເວລາ​ 9:00-12:00

*ຫ້າມ​ຝາກເບີ*
ສົນໃຈໂທແລະແຊັດຫາໄດ້ເລີຍ​ 59959555​/56887555​

—–

ຮັບສະໜັກແມ່ບ້ານ1ຄົນ
1ເປັນຄົນແຕ່ງກິນເປັນ( ອາຫານຈີນ)​
2ເປັນຄົນໃສ່ໃຈໜ້າທີຕົນເອງ
3ເປັນຄົນດຸໜັ່ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ເງິນເດືອນ​ເລີ່ມຕົ້ນ​ 1500000-2000000
ສະຖານທີ່​ ບ້ານວັດໄຕໃຫ່ຍທົ່ງ
ໂທ: 02022222752
ພັກທຸກໆວັນທິດ
7ໂມງ​ເຊົ້າ​-6ໂມງແລງ ພັກຊ່ວ​ງ1-3ໂມງ

—–

ປະກາດ ຮັບສະຫມັກງານ

1. ຕ້ອງການ ພະນັກງານ ນວດ ສະປາ ເຮັດເລັບ ຈຳນວນ 15ຄົນ ດ່ວນ ເງີນເດືອນພື້ນຖານ 1,200,000 ກີບ. ມີຄ່າຄອມ ເປີເຊັນຂາຍ ເງີນດຸຫມັ່ນ
2. ແມ່ບ້ານ 1 ຄົນ ເງີນເດືອນ 1,200,000 ກີບ.

ເງື່ອນໄຂ: ຮັກໃນການບໍລິການລູກຄ້າ ມີມະນຸດສຳພັນດີ ບຸກຄະລິກດີ ຂະຫຍັ່ນ ອົດທົນ ບໍ່ມີປະສົບການ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ເພາະເຮົາມີ ອາຈານມາສອນໃຫ້.
ຮ້ານເຮົາກຳລັງຈະເປີດໄວໆນີ້ ຮ້ານຢູ່ແຖວຫນອງບອນ

ສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ 020 99446196 (ຫມວຍ) ຫລື ມາຮັບໃບສະຫມັກດ້ວຍຕົນເອງ ຢູ່ທີ່ ຮ້ານ ອາຫານຕຳຫນັກລາວໄດ້ເລີຍ

——-

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

——-

ບໍລິສັດ Kaonamistine Lao ຮັບພະນັກງານຜູ້ຈັດການໜ່ວຍຂາຍ ( ດ່ວນ )
1. ເງື່ອນໄຂ:
– ເພດຊາຍ ອາຍຸ 25-35 ປີ
– ມີປະສົບການຂາຍ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 2 ປີ ຂື້ນໄປ
– ລະດັບການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕິ ຂື້ນໄປ

ສອບຖາມ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ
ຫຼື ສົ່ງ CV ມາໄດ້ທີ່ mistinekaonalao@gmail.com
ໂທ 021 255443 , 020 56583331

——–

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນ
ໂຮງແຮມຈຽງພາເລດ
ຕ້ອງການພະນັກງານຕ້ອນຮັບ 2 ຄົນ

( ເພດຍິງ 2 ຄົນ) ຕ້ອງໄດ້ພາສາຈີນ ສາມາດສື່ສານໄດ້
ເງິນເດືອນພື້ນຖານແມ່ນ 2.000.000 ກີບ
ນອກນັ້ນທາງໂຮງແຮມຂອງພວກແມ່ນລ້ຽງເຂົ້າ

– ມີເງິນໂບນັດໃຫ້
– ມີເງິນພະນັກງານດີເດ່ນ
ສົນໃຈແມ່ນຕິດຕໍ່ 020 – 59055699 ຫຼື
021 – 520708. 020 – 55815766

—–

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

—–

ຂໍອານຸຍາດໂພດທ໌
Café Aroma
ປະກາດຮັບສະມັກພະນັກງານ:

+ເສີບພາກເຊົ້າ (ຍີງຫລືຊາຍກະໄດ້ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ພາສາອັງກິດ)
ສາມາດເຮັດວຽກແມ່ນ 7:00 ເຊົ້າ- 15:30 ແລງ

+ເສີບພາກແລງຊາຍ
(ສາມາດເຮັດວຽກແມ່ນ 15:00-22:00)

+ຊວ່ຍຄົວຫນື່ງຕຳແຫນ່ງ
(ສາມາດເຮັດວຽກ 10ເຊົ້າ-10 ໂມງແລງ)

ທຸກຕຳແຫນ່ງຖ້າມີປະສົບການແລະໄດ້ພາສາອັງກິດຕະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ..

@ເບີວອ໋ດແອັບ 02077477070

—–

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ


ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

———

ຕ້ອງການຄູສອນພາສາອັງກິດ (ພາກແລງ)

ສູນພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ສີນະພາ ຕ້ອງການຮັບຄູສອນພາສາອັງກິດ (ຄົນລາວ) ເພື່ອບັນຈຸໃນຕຳແໜ່ງຄູສອນພາສາອັງກິດຢູ່ໃນສູນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຄູສອນພາສາອັງກິດ 3 ຄົນ. ຜູ້ໃດສົນໃຈໃຫ້ຕິດຕໍ່ ອາຈານ ຫຸມລັກ ມິ່ງບຸບຜາ (020 55222761, WhatsApp), ອາຈານ ສີສຸພັນ ສີວັນທອງ (020 22229243, 99883025) ຫລື ສົ່ງອີເມວຫາ houmlack@yahoo.com; ສູນພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີບຸນເຮືອງທົ່ງ, ກົງກັນຂ້າມໂຮງງານໂບ້ນຳ້ກ້ອນ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເວລາສອນ 18:00-19:30 ໂມງ,ພາກແລງ, ວັນຈັນ-ວັນສຸກ.

ເງື່ອນໄຂສຳລັບຜູ້ສະໝັກ:

1. ຕ້ອງເຄີຍຜ່ານ ຫລື ຮຽນພາສາອັງກິດມາກ່ອນ;

2. ຕ້ອງພັກອາໄສຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,

3. ເອກະສານສະໝັກມີ

1). ໃບປະກາດ-ໃບຄະແນນ,

2). CV,

3). ຂຽນ Essay 1 ໜ້າເຈ້ຍເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢາກເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດ,

 4). ຜູ້ສະຫມັກຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອນທົດລອງກ່ອນ

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018

———

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ສະບາຍດີວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 14/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ສະບາຍດີວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 14/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ສະບາຍດີວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 14/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ສະບາຍດີວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 14/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ສະບາຍດີວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 14/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ສະບາຍດີວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 14/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ສະບາຍດີວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 14/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ສະບາຍດີວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 14/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 13/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

 

 

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ຊອກວຽກທັນໃຈ ວັນທີ 12/2/2018 ກະລຸນາອ່ານແລະ ໂທສະໝັກໂດຍກົງ

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.