ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູແບບຂັ້ນໄດ

ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ PowerChina

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າອູ ຈໍາກັດ (ເຈົ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູໄລຍະທີ II) ມີຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງ 4 ແຫ່ງຢູ່ພາກສະໜາມ ແລະ ຫ້ອງການປະຈໍາຫຼວງພະບາງລວມ 5 ອົງການຈັດຕັ້ງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ມີພະນັກງານຄົນຈີນປະມານ 130 ຄົນ, ພະນັກງານຄົນລາວເກືອບ 70 ຄົນ, ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການບໍລິຫານງານຂອງຫ້ອງການ ຈຶ່ງປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານດັ່ງນີ້:

1. ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ (ຮປພ):

ເພດຊາຍ, ອາຍາ 20-40 ປີ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີບຸກຄະລິກະພາບທີ່ດີ. ຜູ້ທີ່ເຄີຍເປັນທະຫານ ແລະ ມີປະສົບການເຮັດວຽກ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ, ລະດັບເງິນເດືອນ: ລະຫວ່າງ 2,000,000 – 3,000,000 ກີບ;

2. ພະນັກງານອະນາໄມ (ແມ່ບ້ານ):

ເພດຍິງ, ອາຍາ 20-40 ປີ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີບຸກຄະລິກະພາບທີ່ດີ. ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ, ລະດັບເງິນເດືອນ: ລະຫວ່າງ 1,500,000 – 3,000,000 ກີບ;

3. ພະນັກງານຂັບລົດ (ລົດບໍລິຫານ):

ເພດຊາຍ, ອາຍາ 20-40 ປີ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີບຸກຄະລິກະພາບທີ່ດີ. ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ, ລະດັບເງິນເດືອນ: ລະຫວ່າງ 2,000,000 – 4,000,000 ກີບ;

4. ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານງານ:

ຈໍານວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ, ເພດຍິງ, ອາຍາ 20-40 ປີ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີບຸກຄະລິກະພາບທີ່ດີ, ໄດ້ຈົບການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ, ສາມາດອ່ານ, ຂຽນ ແລະ ເວົ້າພາສາອັງກິດເປັນຢ່າງດີ, ເປັນຄົນນິໄສດີ ສົດໃສ ລ່າເລິງ ສາມາດສື່ສານແລະປະສານງານກັບຜູ້ອື່ນໄດ້ດີ, ມີຈິດວິນຍານທີມງານ. ລະດັບເງິນເດືອນ: ລະຫວ່າງ 3,000,000 – 5,000,000 ກີບ;

ຜູ້ຕິດຕໍ່: Mr. LIU GE (ທ່ານ ຫຼີວ ເກີ)

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020-52520988

Email: liuyongq521@163.com

FaceBook: liuyongq521@163.com

WhatsApp: 020-52520988

ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ນາເດືອຍ ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ.

ໂຄສະນາ - Sponsor

2 COMMENTS

  1. ສົນໃຈເດີຍາມ ແລະ ຂັບລົດ(ເຄີຍມີປະສົບການບໍລິການຄວາມປອດໄພເດີ29643149

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.