ບໍລິສັດ ຮຸ້ນສ່ວນ ພາກໃຕ້ລາວ ຈຳກັດ

ຮັບພະນັກງານ ດັ່ງນີ້

  1. ຜູ່ຈັດການ ບໍລິຫານ ໂຄງການ 1 ຕຳແໜ່ງ
  2. ວິຊາການ ປູກຢາງ Asphalt 2 ຕຳແໜ່ງ
  3. ວິຊາການ ຄຸມງານສະໜາມ 4 ຕຳແໜ່ງ

ເງື່ອນໄຂ:

  1. ຈົບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ໂທ ຂະແໜງກໍ່ສ້າງຂົວທາງ
  2. ປະສົບການເຮັດວຽກ 5 ປີຂຶ້ນໄປ
  3. ມີຄວາມຊຳນານ ການອ່ານແບບ ເຂົ້າໃຈແບບແຕ້ມໂຄງການ ແລະ ການປະເມີນການຄິດໄລ່
  4. ສາມາດໃຊ້ໂປຣແກ້ມ MS Office , CAD

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

ເມືອງປາກຊ່ອງ,​ ແຂວງຈຳປາສັກ

ໂທ: 021 213156

ອີມເມວ: paktai.group@hotmail.com

 

 

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.