ປັນຍາສິນ ການພິມ ແລະ ປ້າຍ

ຮັບພະນັກງານ ດ່ວນ!

  1. ຫົວໜ້າ ຄຸມງານຊ່າງ (ຕ້ອງມີປະສົບການ 5 ປີຂຶ້ນໄປ)
  2. ຊ່າງປ້າຍ
  3. ຊ່າງຈອດເຫຼັກ
  4. ຜູ່ຊ່ວຍຊ່າງ (ບໍ່ເປັນຈະສອນໃຫ້)

ເງື່ອນໄຂ:

  1. ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ຂຶ້ນໄປ, ຫຼືມີປະສົບການ ດ້ານຕ່າງໆຂອງວຽກຂ້າງເທີງ
  2. ດຸໝັ່ນ ຫ້າວຫັນ ແລະ ສາມາດເຮັດເປັນທີມ
  3. ຊື່ສັດ ແລະ ຮັກຄວາມກ້າວໜ້າ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ເບີ: 020 97774749

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ບ້ານພະຂາວ, ເມືອງໄຊທານີ,​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.