ບໍລິສັດ 86 ຈຳກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານ ຂາຍ ດ່ວນ! ຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ

ເງື່ອນໄຂ:ເພດຍິງ ຫຼື ສາວປະເພດສອງ

  1. ອາຍຸ 18-30 ປີ
  2. ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີທັກສະໃນການສື່ສານ
  3. ຊື່ສັດ ແລະ ຮັກຄວາມກ້າວໜ້າ
  4. ສາມາດຮູ້ພື້ນຖານ ບັນຊີ, ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ

ສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ ເບີໂທ ຫຼື WhatsApp: 02054224777

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕະຫຼາດເຂດດົງໂດກ

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.