ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ Recruitment

ໂຮງແຮມ ຫຼວງພະບາງວິວ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້: Luangprabang View Hotel now is announcement for the vacancy positions as below:

1. ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການຫ້ອງອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ F&B Assistant Manager 01 ຕຳແໜ່ງ Position

2. ຜູ້ຈັດການພະແນກແມ່ບ້ານ HK Manager 01 ຕຳແໜ່ງ Position.

3. ຜູ້ຄຸມງານແມ່ບ້ານ HK Supervisor 02 ຕຳແໜ່ງ Positions.

4. ພະນັກງານເສີບ Waiters 02 ຕຳແໜ່ງ Positions.

5. ພະນັກງານເກັບເງີນຢູ່່ຫ້ອງອາຫານ Cashier 01ຕຳແໜ່ງ Position.

6. ພະນັກງານບັນຊີລາຍຮັບ Accounting Receivable 01ຕຳແໜ່ງ Position.

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ໂຮງແຮມ ຫຼວງພະບາງ ວີວ (ຫ້ອງການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ) ໃນເວລາ 8:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 5:00 ໂມງແລງ.

ຕິດຕໍ່ເບີ: 071 260 560

Please if you are one to be in our team can come to apply your job at our HR office as the working time described: 8am to 5pm in daily or contact number: 071 260 560,E-mail:hr@lpbview.com

ໝາຍເຫດ: ທຸກໆຕຳແໜ່ງແມ່ນເງິນເດືອນດີ,ເຊີວິດຊາດດີ,ມີເງີນຊົ່ວໂມງໃຫ້ ແລະ ສະຫວັດດີການດີ.

ພິເສດ: ສຳລັບພະນັກງານທີ່ຢູ່ໄກ ຫຼື ຢູ່ຕ່າງແຂວງພວກເຮົາມີຫໍພັກໃຫ້ພ້ອມ.

Remark: All these announcement positions are good Salary, Service Charge, Overtime and other benefits insert; We have the accommodation for staff who comes from other province.

ຂໍຂອບໃຈ Thanks

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.