ຮ້ານລີຕ້າ ຕ້ອງການຊ່າງຕັດແວ່ນຕາ 2 ຕຳແຫນ່ງດ່ວນ!!!!
0
 
  • ຮ້ານລີຕ້າຕັດແວ່ນຕາ ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ໄອເຕັກມໍຕຶກໃໝ່ຊັ້ນສອງ ແຂວງນະຄອນຫລວງ

    ເວລາເປີດຮ້ານ9.00ໂມງປິດຮ້ານ6.00ໂມງ

 

  • ຕ້ອງການຊ່າງຕັດແວ່ນຕາວັດແທກສາຍຕາ 2 ຕຳແຫນ່ງ ເງີນເດືອນສູງ ຖ້າມີປະສົບການເຄີຍເຮັດວຽມຈະພິຈາລະນາພິເສດ ສົນໃຈໂທ: 020 5686 1388

Leave a Reply