• ຮ້ານລີຕ້າຕັດແວ່ນຕາ ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ໄອເຕັກມໍຕຶກໃໝ່ຊັ້ນສອງ ແຂວງນະຄອນຫລວງ

    ເວລາເປີດຮ້ານ9.00ໂມງປິດຮ້ານ6.00ໂມງ

 

  • ຕ້ອງການຊ່າງຕັດແວ່ນຕາວັດແທກສາຍຕາ 2 ຕຳແຫນ່ງ ເງີນເດືອນສູງ ຖ້າມີປະສົບການເຄີຍເຮັດວຽມຈະພິຈາລະນາພິເສດ ສົນໃຈໂທ: 020 5686 1388

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.