« ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ »

ໂຮງແຮມ ຊ່ອງທຸຍຣີ ພວກເຮົາກໍ່າລັງຕ້ອງການພະນັກງານແມ່ບ້ານດ່ວນແລະລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

– ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 1,100,000 ກີບ ຫາ 4,000,000 ກີບ.

– ເງິນເດືອນແມ່ນຂື້ນກັບປະສົບການຂອງຜູ້ກ່ຽວ.ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຫຍິ່ງເປັນການດີ.

ຖ້າທ່ານໃດຫາກສົນໃຈກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະສະໝັກໄດ້ທີ່:

> ໂຮງແຮມ ຊ່ອງທຸຍຣີ ຫຼວງພະບາງ.

> ໂທ: 071 213 777, 071 213 781.

> hr@sanctuaryhotelsandresorts.com

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.