ຮ້ານອານຸປາຄຳ ຂາຍເຄື່ອງໄຟຟ້າຄົບວົງຈອນ ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ 4 ຕຳແໜ່ງດ່ວນ:

1. ພະນັກງານບັນຊີ ( ເພດຍິງ ) 1 ຕຳແໜ່ງ ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ

2. ພະນັກງານຂາຍໜ້າຮ້ານ ( ເພດຊາຍ ) 1 ຕຳແໜ່ງ ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍຂຶ້ນໄປ

3. ຊ່າງສ້ອມແປງເຄື່ອງໄຟຟ້າ ( ເພດຊາຍ ) 1 ຕຳແໜ່ງ ຈົບສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

4. ພະນັກງານຂັບລົດ ( ເພດຊາຍ ) 1 ຕຳແໜ່ງ ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ ແລະ ຮູ້ເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫຼວງເປັນຢ່າງດີ.

ທຸກຕຳແໜ່ງຕ້ອງມາສຳພາດດ້ວຍຕົນເອງ ຖ້າສຳພາດຜ່ານເລີມວຽກໄດ້ເລີຍ ສ່ວນເອກະສານຕ່າງໆ ປະກອບຕາມທີ່ຫຼັງ

ສະຖານທີ່ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານຄຳສະຫວາດ ກົງກັນຂ້າມກັບຕະຫຼາດໂນນຄໍ້ ລາຍລະອຽດໂທຖາມໂດຍກົງທີ່ເບີ 030 9685566

ສ່ວນເງີນເດືອນມາລົມກັນຕອນສຳພາດ

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.