ໂຮງແຮມພູນແມນ ຫຼວງພະບາງ ຮັບພະນັກງານ ຈໍານວນຫຼາຍ

 • ຕ້ອນຮັບ
 • ຈອງຫ້ອງພັກ
 • ເສີບ
 • ຊ່າງ
 • ຄົນສວນ
 • ຈັດຊື້
 • ສະປາ ແລະ ຟິດເນັສ
 • ແມ່ບ້ານ
 • ພໍ່ຄົວ ແມ່ຄົວ ຊ່ວຍຄົວ
 • ບັນຊີ-ການເງິນ
 • ຂາຍ
 • ບຸກຄະບາກອນ

ລາຍລະອຽດ ອ່ານເພີ່ມ 👇👇👇👇

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.