ປະເພດບໍລິສັດ: ອີຄອມເມີສ e-commerce (www.measia.me)

ຕ້ອງການ: ດ່ວນ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຫ້ອງການ: ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ

ຕໍາແໜ່ງ : ພະນັກງານຕອບຄຳຖາມລູກຄ້າ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກ:

• ຕອບຂໍ້ສົງໃສຕ່າງໆຂອງລູກຄ້າກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງຕອບຜ່ານ ທາງໂທລະສັບ, ທາງວອດແອັບ (WhatsApp), ຜ່ານທາງ ເຟດບູກ(Facebook

ໃຜສາມາດສະໝັກໄດ້ແດ່:

• ນັກຮຽນຈົບໃໝ່ຂະແໜງໃດກໍ່ໄດ້ ພຽງແຕ່່ທ່ານມີໃຈມັກໃນການບໍລິການ ແລະ ມັກຫລີ້ນ Social Media (ວອບແອັບ-WhatsApp; Facebook, Instagram) ຢູ່ແລ້ວ.

• ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ໃນລະດັບໃດໜື່ງ

ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ໂດຍ:

ສົ່ງປະຫວັດຫຍໍ້ມາທີ່:

https://goo.gl/forms/u9V8arD5fbdwV7PN2 ຫລືສົ່ງເຂົ້າ

Email: recruitment.measia@gmail.com

(ລົບກວນສົ່ງແຕ່ປະຫຍັດພ້ອມຮູບຖ່າຍເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນເອກະສານປະກອບແມ່ນຈະໃຫ້ປະກອບຖ້າທ່ານຜ່ານການສຳພາດ)

ວອດແອັບ: + 856 20 5535 7733

ມືຖື: + 856 20 28081414

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.