ກ່ອນອື່ນ ທີມງານ ຊອກວຽກ ກໍ່ສະບາຍດີມາຍັງທ່ານຜູ່ອ່ານ ແລະ ແຟນປະຈຳຂອງພວກເຮົາ. ຝາກຄຳຄິດຮອດຄິດເຖິງບັນດາ ບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານ ອົງກອນຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ໄດ້ມີໂອກາດ ໃຊ້ບໍລິການຂອງ ເວບໄຊ www.sokviek.com,​ ເພຈ www.facebook.com/sokviek ແລະ LINE ID: @sokviek ຂອງ ທີມງານຊອກວຽກ Sokviek  ພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະ ອົບອຸ່ນທີ່ໄດ້ເປັນຂົວຕໍ່ ໃຫ້ຜູ່ຊອກພະນັກງານ ແລະ ຜູ່ຊອກຫາວຽກ ໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ພົບປະກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນໂອກາດທາງເລືອກ ທັງຜູ່ວ່າຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງ. ແນ່ນອນວ່າ ຈາກການດຳເນີນວຽກງານຜ່ານມາຍ່ອມມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການ ດີຂຶ້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ກໍ່ຄື ການໝູນໃຊ້ ເທັກໂນໂລຍີ ທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ໃນປະເທດລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ເອົາລະ, ມື້ນີ້ ທາງທີມງານຊອກວຽກ ຈະໄດ້ນຳເອົາ ບັນຫາທີ່ ບັນດາຜູ່ວ່າຈ້າງ ປະເຊີນ ຄືການ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຜູ່ສະໝັກງານ ທີ່ບໍ່ກົງກັບຄວາມຄາດຫວັງ ຫຼື ເປົ້າໝາຍທີ່ຢາກຈະໄດ້. ຫຼື ຈະເວົ້າໃຫ້ສັ້ນໆ ແມ່ນຊອກຫາພະນັກງານທີ່ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂແມ່ນຍາກຫຼາຍ. ການປະກາດຮັບພະນັກງານບາງຕຳແໜ່ງກໍ່ຕ້ອງປະກາດ ສອງສາມຮອບ ກໍ່ຍັງຊອກຫາຄົນບໍ່ໄດ້. ເຊິ່ງບັນຫານີ້ ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນອີກສິ່ງທ້າທາຍກັບບັນດາ ນາຍຈ້າງທີ່ຕ້ອງການຄົນເຂົ້າມາຮ່ວມອົງກອນຂອງຕົນ. ໂດຍສະເພາະ ຖ້າເປັນຕຳແໜ່ງ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຮູ້ສະເພາະດ້ານ ຍິງເຮັດໃຫ້ການຊອກຫາ ຜູ່ສະໝັກຍິງຍາກໄປອີກ.

ແນ່ນອນວ່າ ການຊອກຫາພະນັກງານຍາກນັ້ນ ກໍ່ມີຫຼາຍປັດໃຈ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ທັງໃນເລື່ອງຂໍ້ມູນການປະກາດຮັບພະນັກງານ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີໃນສັງຄົມ.

ໃນບົດຄວາມນີ້ ທີມງານຊອກວຽກ ຈະເນັ້ນປະເດັນໄປທີ່ຂໍ້ມູນປະກາດຮັບພະນັກງານ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ບັນດານາຍຈ້າງ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພາະຈາກປະສົບການ ໃນການກວດສອບຂໍ້ມູນ ໃບປະກາດຮັບພະນັກງານຂອງຫຼາຍອົງກອນ, ບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານ ຕ່າງໆ ແມ່ນເຫັນວ່າ ຍັງເຮັດແບບປະຖົມປະຖານ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ. ສະນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ນາຍຈ້າງ ຈະປະກາດຮັບເອົາພະນັກງານຕຳແໜ່ງໃດໜື່ງ ຄວນພິຈາລະນາຫຍັງແດ່? ມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍ

1. ການປະກາດຮັບພະນັກງານບໍ່ຄວນປະກາດຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງພ້ອມກັນ (Single Position Vacancy is the best) ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ແກ່ຜູ່ສະໝັກງານ ຍ້ອນວ່າ ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ ແມ່ນມີໜ້າວຽກ, ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ພະນັກງານບໍ່ຄືກັນ. ຍິ່ງເປັນການປະກາດເອົາພະນັກງານ ລະດັບບໍລິຫານ ຫຼື ວິຊາການສະເພາະດ້ານ ຍິ່ງບໍ່ຄວນປະກາດຮ່ວມກັນ, ຕ້ອງແຍກແຕ່ລະວຽກອອກຈາກກັນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ບາງຕຳແໜ່ງງານ ທີ່ເປັນວຽກລະດັບລ່າງ ເຊັ່ນວ່າ ຮັບພະນັກງານອະນາໄມ, ແມ່ບ້ານ, ຍາມ, ກຳມະກອນ, ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ ມີເງື່ອນໄຂຫຍຸ້ງຍາກ ກໍ່ອາດສາມາດປະກາດຮ່ວມກັນໄດ້. ແຕ່ກໍ່ຄວນ ລະບຸໃຫ້ຊັດເຈນ ວ່າແຕ່ລະວຽກ ແຕ່ລະຕຳແໜ໋ງ ແມ່ນມີເງື່ອນໄຂແບບໃດ.

2. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດຫຼືອົງກອນ (ຜູ່ວ່າງຈ້າງ) ຕ້ອງໃຫ້ຊັດເຈນ (Company Profile): ທາງທີມງານຊອກວຽກໄດ້ຕິດຕາມມາດົນ ປະກົດວ່າ ບັນດານາຍຈ້າງສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ຄ່ອຍຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຕົນເອງ, ເລີຍເຮັດໃຫ້ ຜູ່ສະໝັກງານງົງໄປຕາມໆກັນວ່າ ບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນທີ່ຕົນເອງຈະໄປເຮັດວຽກນຳນີ້ ແມ່ນເຮັດຫຍັງກັນແທ້? ບາງບໍລິສັດປະກາດຮັບພະນັກງານຂາຍ ກໍ່ຍິງງົງໄປກັນໃຫຍ່ວ່າ ຮັບພະນັກງານຂາຍ ຈະໄປຂາຍຫຍັງ?  ເພາະສະນັ້ນ, ຂໍ້ມູນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດສິນໃຈແກ່ຜູ່ສະໝັກງານ ຄືການໄດ້ຮູ້ຈັກບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນນັ້ນໆ ວ່າເຮັດວຽກ ຫຼື ບໍລິການກ່ຽວກັບຫຍັງ? ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະເລົ່າປະຫວັດຂອງບໍລິສັດ ຈົນຍາວຢຽດ.

3. ອະທິບາຍເງື່ອນໄຂແລະໜ້າວຽກໃຫ້ຊັດເຈນ (Job Description, responsibility, qualification, reporting line and so on): ພວກເຮົາມັກເຫັນເລື້ອຍໆ ບາງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ໂດຍການຂຽນສັ້ນໆ ພຽງສອງສາມແຖວ ເຊັ່ນວ່າ: ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານຫົວໜ້າຝ່າຍຂາຍ, ສົນໃຈໂທ XXXX ຫຼືອີເມວ XXXX  ເຊິ່ງຈະເຫັນວ່າ ເປັນການປະກາດຮັບພະນັກງານ ທີ່ຂາດຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ເພາະຂໍ້ມູນ ເງື່ອນໄຂຜູ່ສະໝັກວຽກ ແລະ ບັນດາໜ້າວຽກ ແມ່ນຂໍ້ມູນສຳຄັນທີ່ສຸດ ຂອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕຳແໜ່ງນ້ອຍ ຫາ ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ ກໍ່ຕ້ອງມີ ລາຍລະອຽດນີ້.  ຖ້ານາຍຈ້າງທີ່ ບໍ່ຮູ້ຈະຂຽນ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ໜ້າວຽກ ຂອງຕຳແໜ່ງທີ່ຕົນເອງຈະຮັບເອົາພະນັກງານແລ້ວ, ມັນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ຮູ້ຈະຮັບເອົາພະນັກງານມາເຮັດວຽກຫຍັງ?  ດ້ວຍເຫດນີ້ ມັນຈິງເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ຊັດເຈັນວ່າ.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກວຽກປະກອບມີ ເພດ, ອາຍຸ, ປະສົບການ, ວຸດທິການສຶກສາ, ທັກສະດ້ານພາສາ, ທັກສະດ້ານໄອທີ, ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນ ຕໍ່ວຽກງານນັ້ນໆ. ເພາະຖ້າຂຽນເງື່ອນໄຂຜູ່ສະໝັກວຽກ ຊັດເຈນເທົ່າໃດ, ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຄົນທີ່ສະໝັກວຽກ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ໜ້າວຽກແລະການລາຍງານຕ້ອງບອກໃຫ້ລະອຽດ ວ່າ ຕໍ່າແໜ່ງດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດວຽກຫຍັງແດ່? ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນໃດ? ເຮັດວຽກຢູ່ໃສ? ແລະ ລາຍງານໃຫ້ໃຜ. ຖ້າສະໜອງຂໍ້ມູນນີ້ ໃຫ້ຊັດເຈນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ່ສະໝັກວຽກ ໄດ້ຮູ້ວ່າວຽກທີ່ຕົນເອງຈະສະໝັກ ແມ່ນວຽກແບບໃດ. ມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຜູ່ສະໝັກວຽກ ເອົາໄປເປັນປັດໃຈ ໃນການຕັດສິນໃຈ ເລືອກວຽກ ແລະ ສົ່ງໃບສະໝັກ.

ຜົນປະໂຫຍດແລະສະຫວັດດີການ: ຂໍ້ມູນນີ້ ບອກໄດ້ເລີຍວ່າ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ,​ ແຕ່ວ່າໂດຍຫຼັກການແລ້ວ ຕົວເລກ ເງິນເດືອນ ຖືເປັນຂໍ້ມູນລັບ ລະຫວ່າງ ນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງ. ແຕ່ເວລາປະກາດ ຖ້າຕ້ອງການໃສ່ ຕົວເລກເງິນເດືອນ ແມ່ນອາດໃສ່ໄດ້ໂດຍໃສ່ຕົວເລກ ຄາດຄະເນເປັນລະຫວ່າງກາງ ເຊັ່ນວ່າ ເງິນເດືອນປະມານ 4-6 ລ້ານກີບ ອີງຕາມຄວາມສາມາດແລະປະສົບການ. ສ່ວນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສະຫວັດດີການອື່ນໆ ຖ້າມີກໍ່ໃຫ້ລະບຸໃສຊັດເຈນ ເຊັ່ນວ່າ: ຜົນປະໂຫຍດ ດ້ານສະຫວັດດີການ ປະກັນສັງຄົມ, ປະກັນສຸຂະພາບ, ບຳເນັດ ບຳນານ, ວັນພັກຕ່າງໆ ກໍ່ວ່າກັນໄປ. ຖ້າບໍ່ມີສະຫວັດດີການໃດໆ​ນອກຈາກເງິນເດືອນ ກໍ່ໃຫ້ລະບຸໄປເລີຍຍິ່ງດີ.

4. ເອກະສານປະກອບການສະໝັກງານແລະກຳນົດເວລາ: ໂດຍມາດຕະຖານທົ່ວໄປ ເອກະສານທີ່ໃຊ້ໃນການສະໝັ
ກໍ່ຈະເລີ່ມຈາກ: ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກງານ (Cover Letter) ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (Curriculum Vitae – CV ຫຼື Resume) , ສຳເນົາວຸດທິການສຶກສາ (Educational Certificate), ແລະໃບຜ່ານງານ (Work Certification) . ບາງບໍລິສັດ ກໍ່ອາດຕ້ອງການ ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບກວດສຸຂະພາບ, ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳເນົາໃບຂັບຂີ່,​ ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ,​ຮູບຜູ່ສະໝັກ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ກໍ່ແມ່ນຮູບຕິດບັດ 3×4.​ ກໍ່ແລ້ວແຕ່ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ່ວ່າຈ້າງ.  ສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງບອກມື້ກຳນົດປິດຮັບການສະໝັກວຽກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ກຳນົດເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນກາຮັບພະນັກງານ ຄວນເລີ່ມແຕ່ 7 ວັນ ຫາ 30 ວັນ. ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຕ້ອງການພະນັກງານດ່ວນໆ ກໍ່ພິຈາລະນາເປັນແຕ່ກໍລະນີໄປ. 5. ຄວນເປີດໂອກາດໃຫ້ໄດ້ສຳພາດຜູ່ສະໝັກວຽກໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ເພາະບາງຄົນບໍ່ເກັ່ງເລື່ອງການຂຽນເອກະສານ ແຕ່ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ສຳພາດ ກໍ່ອາດຈະເປັນພະນັກງານທີ່ທ່ານຕ້ອງການກໍ່ເປັນໄປໄດ້.ສຸດທ້າຍກໍ່ຫວັງວ່າ ການແບ່ງປັນປະສົບການຂ້າງເທີງຈະເຮັດໃຫ້ ການຂຽນຂໍ້ມູນຮັບພະນັກງານຂອງທ່ານ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນ ຊັດເຈນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຜູ່ສະໝັກງານ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕັດສິນໃຈ ສະໝັກຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຄົນທີ່ຖືກກັບເປົ້າໝາຍທີ່ທ່ານຄາດຫວັງໄວ້.ສຸດທ້າຍ!​ ຖ້ານາຍຈ້າງທີ່ຕ້ອງການພະນັກງານ ທີ່ເກັ່ງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງ ໃຫ້ຄ່າຕອບແທນ (ເງິນເດືອນ) ທີ່ສູງ. ດັ່ງຄຳສຸພາສິດທີ່ວ່າ You Get What You Pay ….ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງທີມງານ ຊອກວຽກ

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.