ບໍລິສັດໄອທີເທັກຊີສເຕັມຈຳກັດຜູ້ດຽວ ( ITTECT SYSTEM  SOLE CO.,LTD)

ຮັບພະນັກງານດ່ວນ

 1. ຜູ້ຈັດການ 2 ຄົນ
 2. ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ 2 ຄົນ
 3. HR 1 ຄົນ
 4. ບັນຊີການເງິນ 1 ຄົນ
 5. ຄູພາສາອັງກິດ 5 ຄົນ
 6. ຊ່າງແປງຄອມພິວເຕີ 2 ຄົນ
 7. ຄູສອນທົ່ວໄປ 15 ຄົນ

ເງື່ອນໄຂແລະໜ້າວຽກ                                                                                 

 • ຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ຍິງ/ຊາຍ ອາຍຸ 25-40 ປີ
 • HR ຍິງ/ຊາຍ ອາຍຸ 25 ປີຂື້ນໄປ
 • ໂອ້ລົມກັນໄດ້ເວລາສໍາພາດ
 • ສໍາລັບຕຳແໜ່ງ 1, 2, 3 ແລະ 4ຕ້ອງມີປະສົບການ 2 ປີຂຶ້ນໄປ
 • ຄູສອນທົ່ວໄປຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຄອມພີວເຕີ
 • ຊ່າງແປງຕອມຕ້ອງສາມາດຂັບລົດໄດ້ ແລະ ອອກວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້
 • ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ຊື່ສັດ, ອົດທົນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

ເອກະສານປະກອບການສະໝັກວຽກ

 • ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ຫຼື cv
 • ໃບຈົບການສຶກສາ
 • ໃບຄະແນນ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ຮູບຂະໜາດ3×4 ຈໍານວນ 1ໃບ
 • ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ເງິນເດືອນດີ ແລະ ສະຫວັດດີການດີ
 • ໂອ້ລົມກັນໄດ້ຕອນສຳພາດ

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງໃນໂມງລັດຖະການ 8:30-16:30
ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ: 020 55900717, 030 4707 815 , 030 9311 549
email: ittect@gmail.com, ແລະ ittect2020@gmail.com
ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຄໍາຮຸ່ງ ຮ່ອມ 19 ( ຫຼັງ Pizza company ສາຂາດົງໂດກ ), ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.