ໂຮງພິມ ແມັກອອຟເຊດ: ຜູ່ຊ່ວຍຜູ່ຈັດການ ແລະ ຂາຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
1
 

Max Offset

1 Comment
  • lodma-1994@hotmail.com

    สะบายดีจ้าว ยังต้องกานพะนักงานยุหวาจ้าว ข้าพะเจ้าเองชื่อ ท. ลอดมา พูมปันยา จบกานสึกสา (ปะลินยาตี ด้าน สึกสาแม่น จบ สาจาลัดทะสาด จ้าว ถ้าต้องกานสามาดติดต่อเบี 02099582433

Leave a Reply