ບໍລິສັດ ທີເຄ ແຄບປີຕໍລ ຈຳກັດ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້້ນເພື່ອເປັນສູນກາງຂອງການລົງທືນຮ່ວມ ໃນທຸກຮູບແບບທີ່ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກິດຈະການຂອງພວກເຮົາ, ໜຶ່ງໃນໂຄງການຕົວແບບທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນຮູບແບບຂອງການບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ທີເຄ ແຄບປີຕໍລ ແມ່ນການຮ່ວມລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າອາຄານພານິດ 3 ຊັ້ນ ຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ການພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວປະກອບມີຫົວໜ່ວຍການຄ້າຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຄຣີນິກເສີມຄວາມງາມ, ຫ້ອງການ, ຮ້ານບໍລິການລ້າງລົດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສະຖານທີ່ ແລະ ການບໍລິການບ່ອນຈອດລົດເຕັມຮູບແບບເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງລູກຄ້າ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຮ່ວມງານຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ວິຊາການ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງການ 1 ຕຳແໜ່ງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 • ຮັບຜິດຊອບວຽກຂາເຂົ້າ – ຂາອອກ ຂອງບໍລິສັດ
 • ຮັບຜິດຊອບສ້າງເອກະສານເບີກຈ່າຍຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ
 • ຮັບຜິດຊອບກຽມກອງປະຊຸມ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ
 • ຮັບແຂກ, ຮັບໂທລະສັບ, ອີເມວ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ມາຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກບໍລິສັດ
 • ເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດປະສານງານກັບບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງທີເຄກຼຸບໃນດ້ານບໍລິຫານ ຫຼື ເອກະສານຕ່າງໆ.
 • ຮັບຜິດຊອບຈັດຊື້ ແລະ ປະສານງານຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ.
 • ແລ່ນເອກະສານໃນການພົວພັນກັບພາກລັດ.
 • ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ຍານພາຫະນະຂອງບໍລິສັດ.
 • ເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ເປັນລະບຽບ ແລະ ປອດໄພ.
 • ຮ່າງສັນຍາເຊົ່າ ແລະ ສັນຍາເຊົ່າອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດໃນບໍລິສັດ.
 • ເປັນໂຕຫຼັກໃນການປະສານງານກັບຜູ່ເຊົ່າໃນພື້ນທີ່.
 • ອະທິບາຍນະໂຍບາຍລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃນການເຊົ່າຕຶກຕໍ່ຜູ້ເຊົ່າພື້ນທີ່.
 • ເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງເລັກໜ້ອຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນກັບຜູ້ເຊົ່າພື້ນທີ່.

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ

 • ຈັບປະລິນຍາຕີສາຂາ ການເງິນ, ບັນຊີ, ການຕະຫຼາດ, ບໍລິຫານ, ເສດຖະສາດ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກການເງິນ, ບັນຊີ, ການຕະຫຼາດ, ບໍລິຫານ, ເສດຖະສາດ, ການໂຮງແຮມຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີຂື້ນໄປ.
 • ມີພື້ນຖານໃນການປະກອບເອກະສານ ແລະ ພົວພັນວຽກງານບໍລິຫານ.
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ, ອ່ານ, ຂຽນ ພາສາອັງກິດໄດ້ດີ.
 • ມີທັກສະໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ Microsoft Office ເປັນຢ່າງດີ.
 • ມີຄວາມຮອບຄອບ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງໃນໜ້າວຽກຕົນເອງ.
 • ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆໃນອາຊີບຂອງຕົນເອງຢູ່ສະເໜີ.
 • ມີມະນຸດສຳພັນໃນການພົວພັນທາງທຸລະກິດທີ່ດີ.
 • ມັກທີ່ຈະອອກໄປພົບປະຜູ້ຄົນ ແລະ ສ້າງເຄື່ອຄ່າຍທຸລະກິດ.

2. ແມ່ບ້ານ 1 ຕຳແໜ່ງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 • ຮັບຜິດຊອບຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທຸກຢ່າງໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບຂອງຕຶກອາຄານ.
 • ປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດຕາມຕາຕະລາງເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະວັນທີ່ກຳນົດໃຫ້.
 • ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຖືກວິທີ.
 • ຕືນຕົວ ແລະ ຮີບຮ້ອນເກັບມ້ຽນ ຫຼື ທຳຄວາມສະອາດທັນທີທີ່ມີການແຈ້ງຈາກລູກຄ້າ ຫຼື ທັນທີທີ່ເກີດຄວາມເປິເປື້້ອນໃນບໍລິເວນຕຶກ.
 • ກວດກາລະບົບນ້ຳ, ໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍຢູ່ສະເໝີ.
 • ມີສະຕິເປັນເຈົ້າການໃນການແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕຶກຫາກມີເຫດການບໍ່ດີເກີດຂື້້ນ.

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ

 • ມີປະສົບການດ້ານການທຳຄວາມສະອາດ ອາຄານພານິດ, ສຳນັກງານ ຫຼື ທີ່ພັກອາໄສ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີຂື້ນໄປ.
 • ບໍ່ຈຳກັດວຸດທິການສຶກສາ.
 • ມີພື້ນຖານໃນການໃຊ້ອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດຕ່າງໆໄດ້ດີ.
 • ມີຄວາມຮອບຄອບ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກຕົນເອງ.
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ສາມາດປັບຕົວ ແລະ ປັບເວລາ ໃຫ້ເຂົ້າກັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຕົນເຮັດຢູ່ໄດ້ດີ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເພື່ອຍື່ນເອກະສານສະໝັກໄດ້ທີ່:

ບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈຳກັດ, ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ 3/33 ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ໃນວັນຈັນ – ສຸກ ໃນໂມງລັດຖະການ 8:30 – 17:00 )

ໂທ: 021 254 841, ແຟັກ 021 254 840, ຕິດຕໍ່ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ 020 52209378

ຫຼື ສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານ: E-Mail : recruitment@tkgroup.la ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: www.tkgroup.la

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 22 ມີນາ 2018.

ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກ ແລະ ຜູ່ສະໝັກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອເຂົ້າສຳພາດ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.