ສະຫນາມຍິງປືນ 5 ເມສາ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

1. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຕະຫຼາດ: 1 ຕຳແໜ່ງ

  • ຈົບປະລິນຍາຕີສາຍການຕະຫຼາດ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໂຮງແຮມ ຫຼື ສາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  • ສາມາດສື່ສານ ແລະ ຂຽນພາສາ ລາວ ແລະ ຈີນ ໃນລະດັບດີ, ມະນຸດສໍາພັນດີ, ດຸໝັ່ນ, ຊື່ສັດ.
  • ມີຄວາມຊໍານານໃນການນໍາ ໃຊ້ Microsoft Office ແລະ E-mail.
  • ມີປະສົບການໃນຂະແໜງການບໍລິການຢ່າງນ້ອຍ 3 ປີ. ສາມາດເດີນທາງໄປວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້.

2. ພະນັກງານຝ່າຍການຕະຫຼາດ: 1 ຕຳແໜ່ງ

  • ຈົບປະລິນຍາຕີສາຍການຕະຫຼາດ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໂຮງແຮມ ຫຼື ສາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  • ສາມາດສື່ສານ ແລະ ຂຽນພາສາ ລາວ ແລະ ຈີນໃນລະດັບດີ, ມະນຸດສໍາພັນດີ, ດຸໝັ່ນ, ຊື່ສັດ.
  • ມີຄວາມຊໍານານໃນການນໍາ ໃຊ້ Microsoft Office ແລະ E-mail.

ນະໂຍບາຍ: ເງິນເດືອນດີ, ມີອາຫານທ່ຽງ, ມີບ່ອນພັກ ໃຫ້ຟຣີ

ເວລາເຮັດວຽກ: 6 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ເລີ່ມແຕ່ 08:00 – 17:00

ກະລຸນາສົ່ງ CV ຂອງທ່ານໄປຫາ: nhoc2us@gmail.com. ປິດຮັບສະໝັກ: 15 Mar 2018

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ສະຫນາມຍິງປືນ 5 ເມສາ, ບ້ານ ສົມສະຫງ່າ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. Facebook: https://www.facebook.com/5aprilshooting/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.