ໂຊກອໍານວຍການຄ້າ: ຮັບພະນັກງານ ຂາຍ, ການຕະຫຼາດ ແລະ PC | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
0
 

ໂຊກອໍານວຍການຄ້າ: ຮັບພະນັກງານຂາຍ, ການຕະຫຼາດແລະ PC | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ

ຄຸນສົມບັດດັ່ງນີ້:

1. ຈົບການສຶກສາຊັ້ນກາງ

2. ອ່ານພາສາໄທໄດ້

3. ມັກໃນການຂາຍ

4. ມີຄວາມອົດທົນ ຂະຫຍັນ ແລະ ຊື່ສັດ

5. ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້

ພະນັກງານການຕະຫຼາດ

1. ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີ

2. ອ່ານພາສາໄທໄດ້

3. ໃຊ້ຄອມຜິວເຕີ້ໄດ້

4. ມີຄວາມອົດທົນ ຂະຫຍັນ ແລະ ຊື່ສັດ

5. ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້

6. ມັກໃນການບໍລິການ

ພະນັກງານ PC (ເຊຍສິນຄ້າ)

1. ຈົບການສຶກສາຊັ້ນກາງ

2. ອ່ານພາສາໄທໄດ້

3. ບຸກຂະລິກດີ ຫນ້າຕາດີ

4. ມີຄວາມອົດທົນ ຂະຫຍັນ ແລະ ຊື່ສັດ

5. ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້

6. ມັກໃນການບໍລິການ

(ງານປະຈໍາ ເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ ວັນຈັນຫາວັນເສົາ)

ລາຍໄດ້ດີ ສົນໃຈເຂົ້າມາສໍາພາດໄດ້ດ້ວຍໂຕເອງວັນສຸກ ແລະ ວັນເສົານີ້

ພົວພັນໄດ້ທີ່: ບ້ານດົງນາທອງ ຮ່ອມ4 ໃກ້ຄິວລົດສາຍເໜືອ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021615000, 0305788039