ປະກາດຮັບສະໝັກງານ
ຮ້ານ Serene’s ຊີຣີນສ ເປັນຮ້ານຂາຍ ອັນຍະມະນີ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານຂາຍ 01 ຕໍາແໜ່ງ ດ່ວນ!

 ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:
– ເພດຍິງ, ອາຍຸ 22 ປີຂຶ້ນໄປ
– ສາມາດສື່ສານກັບລູກຄ້າ ເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
– ມີຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າທີ່
– ສາມາດເຮັດວຽກ ຈັນ – ສຸກ 16:00 pm – 20:30 pm
– ຖ້າມີປະສົບການທາງດ້ານການຂາຍ ຈະເປັນການດີ

 ໜ້າວຽກ:
– ຕ້ອນຮັບລູກຄ້າ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ
– ບັນທຶກຂໍ້ມູນການຂາຍ
– ກວດສອບສິນຄ້າ ເຂົ້າ – ອອກ
– ເບິ່ງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງຮ້ານ ແລະ ສິນຄ້າ

 ເງິນເດືອນ

– ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ
– ເງິນໂບນັດຈາກຍອດຂາຍ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ໄດ້: 021-223059; 020 5542 0804 (ຕາມໂມງລັດທະການ)
ຫຼື ເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງຕາມແຜນທີ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.