ອ່ານແດ່ເດີ! ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານ ເລກທີ 76/ລບ
1
 

ອ່ານແດ່ເດີ! ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານ

ເລກທີ: 76/ລບ

ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018

1 Comment

Leave a Reply