ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ

ທາງ ບໍລິສັດ ເອຍເຊຍ ລົງທຶນພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ( AIDC )ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະມັກເພືອນຮ່ວມພະນັກງານຈຳນວນ 3 ຕຳແໜ່ງ ຝ່າຍການເງິນການບັນຊີ, ມີຄວາມສາມາດລົງບັນຊີລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໄດ້ສາມາດນຳໃຊ້ Excel ໃນລະດັບດີຖ້າສາມາດເວົ້າ ແລະ ສື່ສານພາສາຈີນ, ອັງກິດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດສາມາດເຊັນສັນຍາໄດ້ປີຕໍ່ປີເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 300 – 1000 USD

ເລີ່ມເປີດຮັບ 15/03/2018 ປິດຮັບສະມັກ 10/04/2018.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

o ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍອາຍຸ 20 – 35 ປີ

o ໃບປະກາດສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃບຄະແນນ

o ສາມາດນຳໃຊ້ ພາສາ ຈີນ, ອັງກິດ, ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

o ສາມາດລົງບັນຊີລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໄດ້

o ມີປະສົບການທາງດ້ານບັນຊີ ແລະ ສາມາດລົງບັນຊີລາວໄດ້ໃນລະດັບດີ

o ສາມາດໃນໃຊ້ Microsoft Office, Excel

o ຄະແນນ 3.00 ຂຶ້ນໄປ

ເອກະສານທີ່ຈະນຳມາປະກອບມີ:

o ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ CV, Cover Later

o ໃບປະກາດສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃບຄະແນນ

o ໃບແຈ້ງໂທດ

o ໃບຜ່ານງານ ( ຖ້າມີ )

o ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ

o ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ

o ຮູບ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ

ບໍລິສັດ ເອເຊຍ ລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາ ( AIDC ) ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນສີນວນ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ຕຶກ NNN ຊັ້ນທີ່ 5 ຕໍ່ໜ້າສູນໂຄລາວ ຖ້າໄດ້ໃບປະກາດແດງລໍຖ້າສຳພາດເລີຍ, ບໍ່ຮັບຟອມອ່ອນລາຍຜ່ານອີເມວ, ມາສົ່ງຟອມດ້ວຍຕົວເອງ.

ສົນໃຈສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມ

020 52202201 ທ່ານ ວິນທະກອນ

020 58108107 ທ່ານ ນ ມີຖຸນາ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.