ສະບາຍດີ….!!! ບໍລິສັດ ຂວັນໃຈການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າຈຳກັດ..!!!

ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ພວກເຮົາ…!!

ທ່ານສາມາດ ສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານ ມາທາງອີເມລ..ພ້ອມລະບຸຕຳແໜ່ງ ແລະ ບ່ອນປະຈຳການ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.