ຢ່າລື່ມມາຮ່ວມນໍາກັນເດີ ວັນທີ 28.3.2018 ມື້ດຽວເທົ່ານັ້ນ. ໝູ່ເພື່ອນຄົນໃດກຳລັງຊອກຫາວຽກ ຊອກບ່ອນຝຶກງານມາງານນີ້ເລີຍ ມີບໍລິສັດທີຮັບສະໝັກ ທັງພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາຝຶກງານຈາກລາກຫລາຍສາຂາອາຊີບ ຫລາຍກວ່າ 40 ບໍລິສັດ ຢ່າລືມມາຮ່ວມເດີ ເຂົ້າຮ່ວມຟຣີ ງານດີໆທີບໍ່ຄວນພາດ ປີໜຶ່ງມີເທື່ອດຽວ ທ່ີຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.