ວາລະສານຈໍາປາເມືອງລາວກຳລັງຊອກຫານັກອອກແບບໄຟແຮງ!

ຄຸນສົມບັດ:
• ມີທັກສະໃນການອອກແບບທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ
• ມີທັກສະໃນການໃຊ້ໂປຣແກຣມ Adobe (ໂດຍສະເພາະ InDesign)
• ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນໃນການພິມ 
• ຖ້າຫາກມີປະສົບການມາກ່ອນຈະຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ, ແຕ່ຖ້າຍັງບໍ່ມີປະສົບການ ທາງເຮົາຍິນດີໃນການໃຫ້ໂອກາດນັກອອກແບບມືໃໝ່

ເມື່ອທ່ານເຮັດວຽກກັບເຮົາທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
• ເງິນເດືອນທີ່ໜ້າສົນໃຈ
• ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກທີ່ເປັນກັນເອງ
• ການເຮັດວຽກເປັນທີມ
• ເວລາເຮັດວຽກສາມາດຢືດຍຸ່ນໄດ້

ສົ່ງຜົນງານ ແລະ CVs ມາທີ່ info@champameuanglao.com
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂທ +856 20 55555521, +856 20 55285580,
+856 20 55731717

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.