ຮັບສະຫມັກພະນັກງານບັນຊີ ດ່ວນ

 • ປະຈຳການທີ່ຕະຫຼາດຫ້ວຍຫົງ
 • ໂມງເຮັດວຽກ 13:30 – 22:00 ໂມງ
 • (ເຮັດວຽກ ວັນພຸດ ຫາ ວັນຈັນ, ວັນຄານພັກ)
 • ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,000,000 / ເດືອນ

ເງື່ອນໄຂ

 • ຕ້ອງເປັນ Computer, Word, Excel ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກບັນຊີ.
 • ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
 • ຕ້ອງຊື່ສັດ, ຫ່າວຫັນ, ດຸໝັ່ນທແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງ.
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້.

ສົນໃຈຢືນໃບສະໝັກທີ່ ຫ້ອງການຈັດສັນຕະຫຼາດຫ້ວຍຫົງ, ຊັ້ນ 2 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເອກະສານຕ້ອງປະກອບໃນການສະໝັກວຽກ

 • ⁃ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ຫຼື CV
 • ⁃ ຮູບຂະໜາດ 3×4 ຈໍານວນ 1 ໃບ
 • ⁃ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ⁃ ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
 • ⁃ ໃບຈົບການສຶກສາ
 • ⁃ ໃບຄະແນນ

ໂທ: 030 5366419, Email:talothouayhong@hotmail.com

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.