ຂ່າວດີ: ກຸ່ມບໍລິສັດຊ້າງເພັດ ຕ້ອງການຮັບສະຫມັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່:

1.ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຊ້າງເພັດ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ເມືອງງາ ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫລວງພະບາງ

2.ຮ້ານຂາຍລົດໃຫຍ່ ຊ້າງເພັດໂອໂຕ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານດອນເກົ່າ ເມືອງແລະແຂວງຫລວງພະບາງ

ຫລື ໂທຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທດ້ານລຸ່ມນີ້ 👇🏻

ມາຮ່ວມເປັນຄອບຄົວດຽວກັນກັບເຮົາ 😊

ເອກະສານຕ້ອງປະກອບໃນການສະໝັກວຽກ

  • ⁃ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ຫຼື CV
  • ⁃ ຮູບຂະໜາດ 3×4 ຈໍານວນ 1 ໃບ
  • ⁃ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ⁃ ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
  • ⁃ ໃບຈົບການສຶກສາ
  • ⁃ ໃບຄະແນນ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.