ບໍລິສັດຮວງຊະນະໄຊ ກໍ່ສ້າງຈຳກັດພຽງຜູ້ດຽວ ອອກແບບຕຶກອາຄານສ້າງບ້ານ ແລະ ອື່ນໆ ຕອນນີ້ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ຕ້ອງການເພຶ່ອນຮ່ວມງານຫລາຍຕຳແໜ່ງ ດັ່ງນິ້:

1. ພະນັກງານບັນຊີ ແລະ ການເງິນ

2. ພະນັກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ

3. ຜູ້ຈັດການໂຄງການ

4. ນັກວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົວທາງ

5. ພະນັກງານອອກແບບ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

ພະນັກງານບັນຊີ ແລະ ການເງີນ

• ມີປະສົບການດ້ານຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ Microsoft Office ເປັນຢ່າງດີ Word, Excel and Power point.

• ຈັດການວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີຂອງບໍລິສັດ ແລະ ມີປະສົບການດ້ານບັນຊີ ແລະ ການເງິນ.

• ມີຄວາມລະມັດລະວັງ, ຮູ້ຈັກແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ມີຄວາມຮັບເປັນຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ເປັນຢ່າງດີ.

• ມີມະນຸດສຳພັນດີ ເປັນຄົນອົດທົນ, ຊື່ສັດ ແລະ ມີລະບຽບວິໄນດີ.

ພະນັກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ (Administrative Officer)

• ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ການດໍາເນີນງານ.

• ການສະຫນັບສະຫນູນໃນການກະກຽມເອກະສານ, ການເຮັດວຽກຂອງຫ້ອງການ ຫຼື ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມທີ່ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້.

ຜູ້ຈັດການໂຄງການ (Project Manager)

• ຮັບຜິດຊອບວຽກໂຄງການຂອງບໍລິສັດ.

• ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງໂຄງການໃນໄລຍະເວລາ.

• ສາມາດສ້າງບົດລາຍງານ ແລະ ວາງແຜນແຕ່ລະໜ້າວຽກໄດ້.

• ສາມາດໄປຕ່າງແຂວງໄດ້ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກປະຈຳພາກສະໜາມໄດ້.

ວິສະວະກອນ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົວທາງ (Civil Engineer)

• ການອອກແບບໂຄງສ້າງຂອງການກໍ່ສ້າງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ

• ຮັບປະກັນວ່າໂຄງການນີ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານກົດຫມາຍ.

ພະນັກງານອອກແບບ (Architect)

• ສ້າງການອອກແບບມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດສໍາລັບໂຄງການ.

• ກະກຽມການແຕ້ມຮູບ ແລະ ເອກະສານ.

• ພ້ອມດ້ວຍກະກຽມເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກ.

ຄຸນສົມບັດຄວາມຕ້ອງການ:

• ຜູ້ສະຫມັກຕ້ອງມີອາຊີບຢ່າງຫນ້ອຍ Diploma, Bachelor Degree ຫຼືທຽບເທົ່າ.

• ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີກັບ MS Office, Excel, Power Point ແລະ ທັກສະຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ.

• ທຸກໆຕໍ່າແໜ່ງຕ້ອງມີປະສົບການມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ປີ.

• ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານທີ່ດີໃນພາສາລາວ, ມີຄວາມສາມາດອ່ານ, ຂຽນ, ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ສະຫມັກ ທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈະພິດຈາລະນາເປັນພິເສດ.

• ຜູ້ສະຫມັກຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ປະເພດ A ແລະ B.

• ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ ແລະ ມີຈັນຍາບັນເຮັດວຽກເປັນມືອາຊີບ.

• ເປັນຄົນທີ່ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ອົດທົນ, ຊື່ສັດດ ຫ້າວຫັນ, ວ່ອງໄວ, ມີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.

• ເວລາເຮັດວຽກ 8: 30-17: 00, ວັນຈັນເຖິງວັນສຸກ (ວັນເສົາແມ່ນ ບາງຄັ້ງຄາວໃນເວລາທີ່ມີວຽກດ່ວນແລະຈຳເປັນ).

• ເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມດີ (ເງິນເດຶອນສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດ).

ໝາຍເຫດ: ຕໍາແຫນ່ງທັງຫມົດຂ້າງເທິງແມ່ນເປີດຮັບສຳລັບຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາສະເຫນີຜົນປະໂຫຍດດ້ານການແຂ່ງຂັນຕໍ່ຜູ້ສະຫມັກທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາກະລຸນາສົ່ງ CV ຂອງທ່ານ, ໃບປະກາດ, ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ), ບັດປະຈຳຕົວ, ປື້ມ Passport, ປື້ມສຳມະໂນຄົວ, ຫນັງສືຮັບປະກັນ, ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ແລະ ໃບແຈ້ງໂທດ.

ສະບາຍດີ ໝູ່ເພືອນ ທຸກຄົນທີ່ສົນໃຈ ເຮັດວຽກພາກສະໜາມສາມາດສົ່ງ CV ມາສະໝັກທາງອີເມວໄດ້ ເງິນເດຶອນດີ ສະຫວັດຕິການສັງຄົມດີ

ບໍລິສັດ ຮວງຊະນະໄຊ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດພຽງຜູ້ດຽວ

ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານ ເມືອງວາທ່າ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອີເມວ: hsconstruction.centre@gmail.com Tel: 021 516001-3

ໂຄສະນາ - Sponsor

1 COMMENT

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.