ບໍລິສັດ ພັດທະນາພະລັງງານບໍລິສຸດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິສັດ ພັດທະນາພະລັງງານບໍລິສຸດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານພະລັງງານທໍາມະຊາດ ທີທັນສະໄໝ ມີຈຸດປະສົງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ

 • ພະນັກງານບັນຊີ-ການເງິນ

  ເງື່ອນໄຂ ແລະ ໜ້າວຽກ

 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີວຽກງານ
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ມີຄວາມຊື່ສັດ, ອົດທົນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ
 • ການສຶກສາແມ່ນຈົບປະລິນຍາຕຼີ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້
 • ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ (ມີໃບຂັບຂີ່)
 • ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ໃນຂັ້ນພື້ນຖານ
 • ອາຍຸ 25-30 ປີ

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບ

 • ຊີວະປະຫວັດ ຫຼື CV
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ສຳເນົາ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ
 • ໃບປະກາດຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕຼີ
 • ໃບຄະແນນ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່: 030 2233888, 0302233999

Email: p.pattanaenergyabsolute@gmail.com

ສະຖານທີ່: ບ ດອນປ່າໄໝ່, ມ ສີສັດຕະນາກ, ຂ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.