ຊື່ນາຍຈ້າງ ສູນສະມາດເບຣນ
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ສູນສະມາດເບຣນ
ເບີໂທຕິດຕໍ່ 020 9198 6588 / 030 5426 798
ອີເມວ apimukwa@gmail.com

ຕຳແໜງວຽກທີ່ຮັບສະໝັກ ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຄູ
ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການໃນແຕ່ລະຕຳແໝ່ງ 8 ຕຳແໝ່ງ
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກມີຫຍັງແດ່
1. ຮັກເດັກນ້ອຍ ແລະ ມີມະນຸດສໍາພັນດີ
2. ເພດຍິງອາຍຸ 21 ປີຂຶ້ນໄປ
3. ຈົນ ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລີນຍາຕີ ທຸກສາຂາ (ຖ້າຈົນຄູຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ) 4. ຫ້າວຫັ້ນ, ຊື່ສັດ ແລະ ທັດສະການສຶກສາດີ
5. ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ເຮັດວຽກຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້

ເງີນເດືອນ ໂອ້ລົມກັນໄດ້
ເອກະສານຈຳເປັນ ທີ່ນາຍຈ້າງຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງໃຫ້ມີຫຍັງແດ່
1 ຊີວະປະຫວັດ (cv)
2 ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3 ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ
4 ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
5 ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
6 ຮູບ 3×4 ຈໍານວນ 2 ໃບ

ສົ່ງເອກະສານມາທາງອີເມວ : apimukwa@gmail.com

 

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.