ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນ

ບໍລິສັດ ລາວເດລີ້ມາດ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານຫຼາຍ ຕໍາແໜ່ງດັ່ງນີ້:

1. ພະນັກງານ IT 1 ຕຳແໜ່ງ

2. ພະນັກງານບັນຊີ 1 ຕຳແໜ່ງ

3. ພະນັກງານເລຂາ 1 ຕຳແໜ່ງ

4. ຜູ້ຊ່ວຍຝ່າຍຈັດຊື້ 1 ຕຳແໜ່ງ

➢ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະມັກຕຳແໜ່ງ 1ແລະ2:

• ລະດັບຊັ້ນສູງ ຂື້ນໄປ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

• ສຳນານໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂປຼ ແກຼມ Excel

• ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນໃນການຮຽນຮູ້

• ມີປະສົບການ 1 ປີຂື້ນໄປ

• ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງການລົງບັນຊີ ແລະມີປະສົບການທາງດ້ານ ໂປຼ ແກຼມ POS ມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາພິເສດ

• ເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້.

➢ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະມັກ ຕຳແໜ່ງ 3ແລະ4:

• ລະດັບຊັ້ນສູງ ຂື້ນໄປ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

• ມີພື້ນຖານໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ

• ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນໃນການຮຽນຮູ້

➢ ສົນໃຈ ປະກອບ ເອກະສານ ມີ:

✓ ຊີວະ ປະຫວັດ, ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ, ໃບຜ່ານງານ(ຖ້າມີ),

✓ ສຳເນົາບັດປະຈຳໂຕ, ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຮັບປະກັນ,

✓ ຮູບຂະໜາດ 3×4 (1ໃບ)

ທ່ານສາມາດ ສົ່ງເອກະສານສະໝັກ ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມໄດ້ຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ້

(ຕາມໂມງລັດຖະການ)

ສຳນັກງານ, ບໍລິສັດ ລາວເດລີມາດ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ, ຢູ່ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ,

ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 3ແຍກໄຟແດງໂພນປ່າເປົ້າ

ໂທລະສັບ: 021 330613, 020 5555 0714 (ນ.ດາລາວັນ)

ອີເມວ: dalavanh.da.souk@gmail.com

 

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.