ຮັບພະນັກງານ ”ຜູ້ຊ່ອຍເຈົ້າຂອງຮ້ານ Wish”

ເວລາເຮັດວຽກຈັນ-ເສົາ 9.00-18.00

ມີເງິນເດືອນ, ມື້ພັກ, ແລະ ໂບນັສ

⦿ ໜ້າທີ່:

– ຊ່ວຍເປີດຮ້ານ, ປິດຮ້ານ, ເຝົ້າຮ້ານ ແລະ ຊ່ວຍລູກຄ້າຫາສິນຄ້າ

– ເຊັກເຄື່ອງເຂົ້າ/ອອກ, ພັບເຄື່ອງ, ຈັດເຄື່ອງ, ຂາຍເຄື່ອງ

– ຈັດເຄື່ອງໃນຮ້ານໃຫ້ເປັນລະບຽບຕະຫຼອດເວລາ

– ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສະອາດໃນຮ້ານ

– ຖ່າຍຮູບ ແລະ ຈັດລຽງຮູບເຄື່ອງໃນຮ້ານ

– ຊ່ອຍເບິ່ງແຍງຕອບຄຳຖາມລູກຄ້າອອນລາຍ

– ວຽກອື່ນໆ ຕາມທີ່ມີ

⦿ ຄຸນນະສົມບັດຜູ້ສະໝັກ:

– ດຸໝັ່ນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

– ມັກຄວາມເປັນລະບຽບ ຕົງຕໍ່ເວລາ

– ກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ວຽກໄດ້ໄວ

– ເຂົ້າກັບທີມໄດ້ດີ ແລະ ມະນຸດສຳພັນດີ

– ພິມພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດໄດ້

– ອ່ານພາສາອັງກິດໄດ້ລະດັບພື້ນຖານ, ອ່ານພິມຄາລາໂອ່ເກະ

– ມີພື້ນຖານການໃຊ້ facebook, line, what’s app ຕ່າງໆ

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.5 ລ້ານ, ຊ່ວງຝຶກງານ (2 ເດືອນ) 1.3 ລ້ານ

⦿ ຂັ້ນຕອນການສະໝັກວຽກ:

1. ມາຮັບໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ຮ້ານ Wish

2. ກອກ, ແນບຮູບ 3x4cm ແລະ ເຂົ້າມາຍື່ນໃບສະໝັກທີ່ຮ້ານ Wish

3. ທາງຮ້ານເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອສຳພາດຕື່ມ

ມີຄຳຖາມເພີ່ມຕິດຕໍ່ທາງ

whatsapp: 020 5926 6563

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.