ປະກາດ ຮັບສະໝັກພະງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ເພື່ອໄປປະຈຳເຂດບ້ານ:

– ບຶງຂະຫຍອງ

– ໂພນທັນ

– ໂພນພະເນົາ

– ທົງປົ່ງ

– ໜອງດ້ວງ

ຕຳແໜ່ງທີ່ເປິດຮັບ:

1. ພະນັກງານຫ້ອງການ

– ວຸດການສຶກສາຊັ້ນກາງ – ຊັ້ນສູງ

– ເພດຢິງ ຫຼື ຊາຍ

2. ພະນັກງານຂົນສົ່ງແກສ໌

– ວຸດການສຶກສາ ຈົບ ປໍ 5 ຂຶ້ນເມື່ອ

– ມີໃບຂັບຂີ່ລົດຈັກ

– ສະເພາະເພດຊາຍ

ຫາກທ່ານສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ຂໍຮັບໃບສະໝັກໄດ້ທາງຂໍຄວາມ ຫຼື ຈະເຂົ້າມາຮັບເອງທີ່ສຳນັກງານໃຫ່ຍບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານສະພັງເມິກ ເມືອງໄຊທານີ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເປິດຮັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເຖິງ 30 ເມສານີ້ເທົ່ານັ້ນ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 021 740 678, 030 9364 813

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.