ບໍລິສັດ ເຕັກໂນໂລຢີສື່ສານລາວ ຈຳກັດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

3/5/2018, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕຳແໜ່ງ: ແປພາສາຈີນ ແລະ ວຽກງານພາຍໃນຫ້ອງການ.
ຈຳນວນ: 2 ຕໍາແໜ່ງ.
ບ່ອນປະຈຳການ: ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ຮຽນຈົບຈາກ ສປ ຈີນ ສາຂາວິຊາໃດກໍ່ໄດ້ ລະດັບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ.
 2. ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດຈີນ 1 ປີ ຂື້ນໄປ.
 3. ຜ່ານລະດັບພາສາຈີນ HSK 5 ຂຶ້ນໄປ, ສາມາດເວົ້າອ່ານຂຽນເປັນ.
 4. ຮູ້ພາສາອັງກິດພຶ້ນຖານ, ສາມາດນຳໃຊ້ໂປລແກລມຄອມພຶ້ນຖານໄດ້.
 5. ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ, ອາຍຸ 20 – 35 ປີ, ບຸກຄະລິກດີ.

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບ:

 1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (ສະບັບພາສາຈີນ ຮ່າງຂຶ້ນດ້ວຍຕົນເອງ).
 2. ໃບຢັ້ງຢືນຈົບການສຶກສາ.
 3. ໃບຢັ້ງຢືນລະດັບພາສາຈີນ.
 4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.
 5. ໃບແຈ້ງໂທດ.
 6. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ).
 7. ໃບຍ້ອງຍໍ (ຖ້າມີ).

ສົນໃຈຕິດຕໍ່:
ໂທ: 020 59253912,
ວັອດແອັບ: 020 56098717,
ອີເມລ: niftpvd12@hotmail.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.