———–

ວຽກແນະນຳໃຫ້ສະໝັກ

ດ່ວນ! ເດີ!

Tan Chong Motor ຕ້ອງການພະນັກງານດັ່ງລຸ່ມນີ້

1. ພະນັກງານຂັບລົດ ປະຈໍາຫ້ອງການ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກົດອ່ານ  https://sokviek.com/sv2984/

2. ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຂາຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ

ກົດອ່ານ  https://sokviek.com/sv2982/

3. Officer, Finance and Administration | Vientiane and Savannakhet

ກົດອ່ານ  https://sokviek.com/sv2980/

4. Manager, Sales | Vientiane

ກົດອ່ານ  https://sokviek.com/sv2978/

5. Supervisor, Sales | Vientiane and Savannakhet

ກົດອ່ານ  https://sokviek.com/sv2975/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.