ໂອກາດມາຮອດແລ້ວ

ສຳລັບໃຜທີ່ຢາກເປັນຄອບຄົວອິນໂດຈີນ

ຕອນນີ້ເຮົາຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ເອກະສານປະກອບມີ:

* ໃບຊີວະປະຫວັດ ພາສາອັງກິດ ( CV )

* ຄຳຮ້ອງສະໝັກວຽກເປັນພາສາອັງກິດ (ພີມຂຶ້ນໃໝ່ດ້ວຍຕົນເອງ)

* ໃບປະກາດ+ໃບຄະແນນ

* ຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ( ບໍ່ກາຍ 3ເດືອນ )

* ໃບແຈ້ງໂທດ ( ບໍ່ກາຍ 3ເດືອນ )

* ໃບກວດສຸຂະພາບ ( ບໍ່ກາຍ 3ເດືອນ )

* ກ໊ອບປີ້ ສຳມະໂນ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ

* ຖ້າມີໃບຜ່ານງານ ຫລື ໃບຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ໃຫ້ເອົາຕິດຂັດມານຳ

ໂທ 030 5842 107

ດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກວຽກ ກົດບ່ອນນີ້ http://www.indochinabank.com/career.html

ໂຄສະນາ - Sponsor

1 COMMENT

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.