ບໍລິສັດ ຄິນທາມ ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ.
ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງດັ່ງນີ້:
(ທີ່ຈະເປີດການບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອໃນໄວໄວນີ້.)

• ນາຍແປພາສາລາວ-ຈີນ (ສາມາດຂຽນຄຳສັບການເມືອງເປັນສາພາລາວ ແລະ ພາສາຈີນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ)
(ເງິນເດືອນສາມາດ ໂອ້ລົມໄດ້ກັນ)
# ເລຂານຸການຫ້ອງການ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ.
# ພະນັກງານໄອທີ. ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ.
# ພະນັກງານ ເຄົາເຕີ ຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ
#ການຕະຫລາດ
1) ຫົວຫນ້າການຕະຫຼາດ.
2.) ພະນັກງານການຕະຫຼາດ (ຈຳນວນ 5 ຕຳແໜ່ງ).
#ຝ່າຍສິນເຊື່ອ
1) ຜູ້ຈັດການພະແນກ ຕ້ອງມີປະສົບການ 7ປີຂື້ນໄປ.
2.)ພະນັກງານສິນເຊື່ອ ຕ້ອງມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 2ປີຂື້ນໄປ. (ຈຳນວນ 5 ຕຳແໜ່ງ.)
#ຝ່າຍກວດສອບ.
1. ພະນັກງານກວດສອບ ຈຳນວນ 4 ຕຳແໜ່ງ.
#ຝ່າຍບັນຊີ
1) ຫົວຫນ້າບັນຊີ. ຕ້ອງມີປະສົບການ 7ປີຂື້ນໄປ
2.) ພະນັກງານບັນຊີ. ຈຳນວນ 3ຕຳແໜ່ງ.
ມີປະສົບການ 3 ປີຂື້ນໄປ ຖ້າມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງດ້ານການເງິນທະນາຄານ.
(ຄົນຈີນທີຮຽນຈົບຢູ່ລາວ, ສາມາດພັກເຊົາຢູ່ຫ້ອງການໄດ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
 ແມ່ບ້ານ
ພະນັກງານແມ່ບ້ານຕ້ອງມີປະສົບການ 1 ປີຂື້ນໄປຕ້ອງເຮັດອາຫານເປັນ (ຖ້າພັກເຊົ່າຢູ່ບໍລິສັດໄດ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ.
– ເພດຍິງ – ຊາຍ ອາຍຸ 22 ປີຂື້ນໄປ.
– ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ ຈະພິຈະລະນາເປັນພິເສດ.
– ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການໃຊ້ຄອມພິ້ວເຕີເປັນຢ່າງດີ.
– ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫນ້າທີວຽກງານສູງ.
– ມີຄວາມສາມາຄີເຮັດວຽກເປັນທີມ

ເອກະສານປະກອບມີ.
– ໃບສະໝັກວຽກຈາກບໍລິສັດ Kintime .
– ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ (ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
– ໃບຢັ້ງຢືນທີຢູ່ຕິດຮູບ ( ພາຍໃນສາມເດືອນ ) ສະບັບແທ້.
– ໃບແຈ້ງໂທດ ( ພາຍໃນສາມເດືອນ ) ສະບັບແທ້.
– ໃບຢັ້ງຢືນກວາດສຸຂະພາບ
( ພາຍໃນສາມເດືອນ ) ສະບັບແທ້.
– ໃບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ພາສາລາວ, CV.
– ໃບຜ່ານງານ ( ຖ້າມີ ).

ສົນໃຈສາມາດມາຮັບເອົາແບບຟອມເອກະສານຈາກບໍລິສັດ Kintime
ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບ້ານດົງປ່າລານທ່າ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ທີ່ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ
ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນໂລໂກຣ ສາຂາດົງປ່າລານ. ໃນໂມງລັດຖະການ ເລີ່ມເປີດຮັບເອກະສານຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 13/06/2018 ປິດຮັບ ວັນທີ 10/07/2018
(ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີມາຢືນ ທາງບໍລິສັດ ຈະບໍ່ສົ່ງຄືນໃຫ້)
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີເບີ : 020 28889777
ສົ່ງ cv ໄດ້ທີ່ Email : vilayvone4477@gmail.com

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.