ບໍລິສັດ BST Group
ຕ້ອງການພະນັກງານພົວພັນເອກະສານນຳກະຊວງ1ຕຳແໜ່ງ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
1. ແຕ່ງເອກະສານພົວພັນວຽກເຊັ່ນ: ໃບສະເໜີ, ໃບແຈ້ງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະອື່ນໆ
2. ສາມາດພົວພັນເອກະສານໃຫ້ຫົວໜ້າໄດ້
3. ຈັດເອກະສານ ແລະ ກວດເອກະສານ
4. ວຽກຫ້ອງການທົ່ວໄປ
📝ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ
1. ບໍ່ຈຳກັດເພດ
2. ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີ
3. ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ
4. ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ດຸໝັ່ນຕໍ່ໜ້າທີ່
5. ມີປະສົບການ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່: ບ້ານໜອງໄຮ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່: 021 330779, 020 78836233, 020 54155044 ( ໃນໂມງລັດຖະການ )

ເອກກະສານຕີດຂັດ: ສຳເນົາໃບຄະແນນ
ສຳເນົາໃບປະກາດ
ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳໂຕ
ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
ໃບຊີວະປະຫວັດ (CV)
ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.