ບໍລິສັດ 3 F ຮັບສະຫມັກພະນັກງານສົ່ງອາຫານຊາຍ ຫລື

ຍິງ 2 ຕຳແຫນ່ງ.

– ມີລົດໃຊ້ສົ່ງເປັນຂອງຕົວເອງ

– ຮູ້ເສັ້ນທາງນະຄອນຫລວງເປັນຢ່າງດີ

– ສາມາດເບິ່ງ Location ເປັນ

– ມີເງິນນ້ຳມັນ + ບັດເຕີມເງິນ + ນ້ຳມັນເຄື່ອງ

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1 300 000 ກີບ

ຖ້າເປັນພະນັກງານຜ່ານງານແລ້ວ 1 750 000 ກີບ

ເອກະສານປະກອບ

1 ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

2 ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ

3 ຮູບຂະຫນາດ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ

ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຫນອງດ້ວງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

ຊ້າຍສວາຍກັບໂຮງຮຽນປະຖົມຫນອງດ້ວງ

ເອກະສານປະກອບມີ

ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ

ຮູບຂະຫນາດ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ

ສົນໃຈwhat app 02052278222

ໂຄສະນາ - Sponsor

1 COMMENT

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.