ໂຮງແຮມ ຊ່ອງທຸຍຣີ ພວກເຮົາກໍ່າລັງຕ້ອງການພະນັກງານຂັບລົດດ່ວນແລະລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

– ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 1,100,000 ກີບ ຫາ 1,600,000 ກີບ.

>> ເງື່ອນໄຂ.

– ຕ້ອງມີປະສົບການຂັບລົດຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ປີ.
– ມີໃບຂັບຂີ່ລົດຕູ້.
– ສາມາດເວົ້າພາສາອັ່ງກິດໄດ້ດີ.

ຖ້າທ່ານໃດຫາກສົນໃຈກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະສະໝັກໄດ້ທີ່:

> ໂຮງແຮມ ຊ່ອງທຸຍຣີ ຫຼວງພະບາງ.
> ໂທ: 071 213 777, 071 214 040.
> hr@sanctuaryhotelsandresorts.com

ຂໍຂອບໃຈ.

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.