ຮ້ານສາຍໄຫມຕັດຫຍິບຕ້ອງການພະນັກງານ ຕັດຫຍິບ 2 ຕຳແຫນ່ງ ( ມີປະສົບການ )

ສະຖານທີ່
ຢູ່​ຫນ້າຫ້ອງການບ້ານສະພັງຫມໍ້ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ ເບີໂທ: 020 55553096 020 58311141

ເງື່ອນໄຂ: 

ດຸຫມັ່ນຫ້າວຫັນ

ຮັກມັກໃນວຽກເຮັດ ຊື່ສັດ 

ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ 

ເອກະສານປະກອບມີ :​

ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວກັອບປີ້ ໃບແຈ້ງໂທດ 

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.