Home Tags ລັດຖະກອນ

Tag: ລັດຖະກອນ

ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ອົງການກາແດງລາວ ຮັບລັດຖະກອນ 3 ຕໍາແໜ່ງ

ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ອົງການກາແດງລາວ ຮັບລັດຖະກອນ 3 ຕໍາແໜ່ງ ອ່າສລາຍລະອຽດດ່ານລຸ່ມ

ດ່ວນ! ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະກາດຮັບລັດຖະກອນ

ປະກາດຮັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສົນໃຈສະໝັກຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ກົມຈັດຕັ້ງ ສູນກາງ ຊປປລ ໃນໂມງລັດຖະການ ມາດຖານເງື່ອນໄຂ & ສາຂາວິຊາຮຽນຈົບ (ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້)👇🏻👇🏻

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ ປະກາດຮັບລັດຖະກອນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ ປະກາດຮັບລັດຖະກອນ

ປະກາດດ່ວນ! ຫ້ອງການສຳນັກງານນາຍົກເປີດເສັງເຂົ້າລັດຖະກອນ 8 ຕຳແໜ່ງ

ຫ້ອງການສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 01/ກຈຕ,​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2018 ປະກາດ ຮັບເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳປີ 2018 ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຫ້ອງການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂໍປະກາດ ມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ່ທີ່ສົນໃຈຢາກສະໝັກ ສອບເສັງເພື່ອຄັດເລືອກເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳປີ 2018. ຊຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຢູ່ 8 ຕຳແໜ່ງ ດັ່ງນີ້.  

ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ປະກາດຮັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນດ່ວນ!

ຮັບສະໝັກ ລັດຖະກອນ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ມີຄວາມຕ້ອງການ ຮັບຜູ່ທີ່ຈະໝັກເຂົ້າເປັນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປີ 2018 ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາ ທີ່ຮຽນຈົບຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນວິຊາທີ່ຕ້ອງການດັ່ງລຸ່ມນີ້. ລະດັບການສຶກສາ ວິຊາວິທະຍາສາດການເມືອງ (ຄູການເມືອງ) - ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ວິຊາສືສານມວນຊົນ  - ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ  - ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ວິຊາໄອທີ...

Recommend

INGOs