Ooops! This is a 404 page!

Sadly, we couldn't find the page you were looking for. Try going back and changing your search criteria, or browse our latest articles!

Latest Posts

It was half past six and the hands were quietly moving forwards.

ລວມປະກາດຮັບພະນັກງານ : 10 ກັນຍາ 2021

ລວມປະກາດຮັບພະນັກງານ : 10 ກັນຍາ 2021

ປະກາດຮັບພະນັກງານ 6 ກັນຍາ 2021 : ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ສະບາຍດີ ທຸກທ່ານ! ກະລຸນາອ່ານປະກາດຮັບພະນັກງານ ຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ ໃຫ້ລະອຽດ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ກະກຽມເອກະສານ ແລະ ພົວພັນ ກັບບໍລິສັດນັ້ນໆ ໂດຍກົງ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ດ່ວນ! ຕ້ອງການໂຊເຟີລົດຫຼາຍປະເພດ 16 ຕໍາແໜ່ງ ເຮັດວຽກທີ່ ເມືອງໄຊ

ໂອກາດ ສຳລັບນັກຂັບຂີ່ທັງຫລາຍທ່ານໃດມີເງື່ອນໄຂສະມັກຕາມລຸ່ມນີ້ເລີຍ👇🏻 ກະລຸນາອ່ານໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ ກັບທາງບໍລິສັດ

DDC Group: ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ດ່ວນ

ກະລະນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ປະກອບເອກະສານ ໂດຍໃຊ້ແບບຟອມສະໝັກ ດ້ານລຸ່ມ! ແບບຟອມສະໝັກວຽກ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ສົມໃຈນຶກ ຕ້ອງການພະນັກງານ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ສົມໃຈນຶກ ຕ້ອງການພະນັກງານ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງລາຍລະອຽດ ຂ້າງລຸ່ມ. . .

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!